Logowanie

Zaloguj za pomocą
PWZ i hasła

Zaloguj przez
profil zaufany

17 czerwca 2020

Co słychać w delegaturach? Delegatura Sieradzka

W okresie sprawozdawczym członkowie Delegatury Sieradzkiej spotykali się na wyznaczonych zgodnie z przyjętym harmonogramem kwartalnych posiedzeniach w Biurze Delegatury w Sieradzu. W minionym okresie odbyły się 4 spotkania, a średnia frekwencja na poszczególnych z nich wahała się w granicach 50–75 procent, na łączną liczbę 25 uprawnionych delegatów. Szczególne słowa uznania należą się tym koleżankom i kolegom, którzy byli obecni na większości spotkań. Tradycyjnie każde z posiedzeń było poświęcone m.in. bieżącym sprawom organizacyjnym Delegatury Sieradzkiej oraz służyło do przekazu informacji z posiedzeń ORL w Łodzi i jej Prezydium. Posiedzeniom Delegatury towarzyszyła zwykle ożywiona dyskusja oraz zgłaszanie ciekawych wniosków i spostrzeżeń dotyczących działalności samorządu lekarskiego, w tym jego możliwości i ograniczeń ustawowych.

Pierwsze posiedzenie Delegatury Sieradzkiej w okresie sprawozdawczym było zdominowane podsumowaniem XXXVII OZL w Słoku koło Bełchatowa. Dokonano oceny Zjazdu oraz oceny merytorycznej jego części plenarnej, tj. przyjętych uchwał i stanowisk. Delegaci zwrócili uwagę, iż w części plenarnej Zjazdu zabrakło miejsca na swobodną dyskusję nad problemami nurtującymi środowisko, które w imieniu swojego elektoratu delegaci chcieliby zgłosić na forum Zjazdu. Ich zdaniem doroczne okręgowe zjazdy lekarzy winny być w części plenarnej szeroką platformą dyskusyjną, z której wypływające wnioski powinny przybierać postać uchwał, stanowisk i apeli.

Wiosną 2019 r. na terenie Delegatury Sieradzkiej przeprowadzono akcję plakatową w ramach ogólnopolskiej akcji „SOR(RY), tu ratuje się życie”. Stosowne plakaty zostały dostarczone do wszystkich szpitali na obszarze działania Delegatury i wywieszone w szpitalnych oddziałach ratunkowych oraz przy izbach przyjęć i w ambulatoriach nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej.

Ponadto:

– 25 maja 2019 r. zorganizowano w Sieradzu na terenie Ośrodka Rekreacyjnego „Przystań nad Wartą” XXIII Turniej Szachowy Lekarzy o Mistrzostwo OIL w Łodzi. Patronat nad turniejem szachowym przyjęła Delegatura Sieradzka, która wspierała organizacyjnie pomysłodawcę i wieloletniego organizatora i uczestnika turniejów szachowych lekarzy doktora Jerzego Rzeńcę z naszej Delegatury.

– 15 września 2019 r. zorganizowano w Pałacu w Małkowie nad Wartą piknik historyczno-patriotyczny poświęcony Bohaterom Polskiego Września 1939 roku z okazji osiemdziesiątej rocznicy bitwy obronnej Armii Łódź nad rzeką Wartą. W pikniku wzięła udział kilkunastoosobowa grupa ułanów ze Stowarzyszenia Ułanów Majora Hubala, która wystąpiła w strojach historycznych i zaprezentowała bogatą wystawę uzbrojenia i wyposażenia kawalerzystów polskich. W części artystycznej pikniku zaprezentowano polskie przeboje w stylu retro oraz polskie pieśni patriotyczne i wojskowe.

– We wrześniu i październiku 2019 r. na terenie Delegatury Sieradzkiej (z inicjatywy ŁOW NFZ) zorganizowano i przeprowadzono cykl szkoleń dla lekarzy i lekarzy dentystów poświęconych wprowadzanemu od stycznia 2020 r. obowiązku wystawiania recept w wersji elektronicznej. Szkolenia zorganizowano w Sieradzu (dwukrotnie), w Wieluniu (dwukrotnie), w Zduńskiej Woli, Łasku, Poddębicach i Warcie. Szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród kolegów, a prowadzili je specjaliści z CSIOZ przy Ministerstwie Zdrowia. Terminy i miejsca szkoleń koordynowało Biuro Delegatury Sieradzkiej. Ogółem w cyklu 8 spotkań szkoleniowych udział wzięło ponad 500 osób.

– 23 listopada 2019 r. liczni delegaci z Delegatury Sieradzkiej zostali odznaczeni srebrnymi i złotymi odznakami „Zasłużony dla Samorządu Lekarskiego” oraz pamiątkowymi medalami „XXX-lecia Samorządu Lekarskiego” na uroczystej gali zorganizowanej przez OIL w Łodzi.

– 7 grudnia 2019 r. nasza delegatka koleżanka Irena Elerowska została odznaczona odznaką „Medicus pro Medicis” na uroczystej gali w Warszawie z okazji XXX-lecia Samorządu Lekarskiego.

– 10 grudnia 2019 r. odbyło się ostatnie w roku ubiegłym posiedzenie Delegatury Sieradzkiej i miało ono uroczysty świąteczny charakter. W czasie spotkania podsumowano nie tylko mijający 2019 rok, ale także obchody jubileuszu XXX-lecia Samorządu Lekarskiego. Dyskutowano także nad przyszłością i perspektywami samorządu lekarskiego.

Aktualnie Delegatura Sieradzka przygotowuje się do organizacji XXXVIII OZL 28 marca 2020 r. we Włyniu koło Warty.

Komitet Organizacyjny XXXVIII OZL, wraz z Biurem Delegatury Sieradzkiej, spotkali się 14 lutego 2020 r. w wybranym obiekcie z prezesem ORL Pawłem Czekalskim i przedstawicielami Biura OIL w Łodzi w celu dokonania oceny i ostatecznych ustaleń techniczno-organizacyjnych.

Od chwili wprowadzenia stanu epidemii Biuro Delegatury Sieradzkiej OIL w Łodzi działało zgodnie z zaleceniami w sposób ograniczony, utrzymując jednak stały kontakt e-mailowy i telefoniczny z delegatami, dostępny w tej formie komunikacji dla wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów z obszaru Delegatury. W dniu 6 maja 2020 r. Biuro Delegatury przyjęło z OIL w Łodzi transport środków ochrony osobistej dla lekarzy i lekarzy dentystów z darów Dominiki Kulczyk w ramach akcji fundacji „Lekarze Lekarzom” działającej pod patronatem Naczelnej Izby lekarskiej. Z chwila przyjęcia tegoż transportu Biuro zamieniło się w skład magazynowy. Od 7 maja w Biurze Delegatury trwa dystrybucja indywidualnych pakietów dla lekarzy dentystów, przygotowanych zgodnie z wytycznymi Komisji Stomatologicznej OIL w Łodzi. Tydzień później rozpoczęto w Biurze dystrybucję indywidualnych pakietów dla lekarzy. Z otrzymanego z OIL w Łodzi transportu, poza 295 pakietami dla lekarzy dentystów, utworzono 930 indywidualnych pakietów dla lekarzy, będących na liście członków Delegatury Sieradzkiej.

Pozostałe środki ochrony osobistej – kombinezony ochronne, gogle i przyłbice podzielono dla szpitali na terenie Delegatury, z uwzględnieniem ich wielkości pod względem liczby zatrudnionych w nich lekarzy (dane otrzymano e-mailowo z działów administracyjnych szpitali).

Jednocześnie przewodniczący Delegatury przekazał sprzęt medyczny – zakupiony ze środków uzbieranych na koncie OIL w Łodzi – szpitalom w Sieradzu, Wieluniu, Łasku, Zduńskiej Woli, Wieruszowie. W ramach tej pomocy poszczególne szpitale otrzymały w formie darów: respirator (Sieradz), monitor pacjenta (Wieluń), kapnograf (Wieruszów) oraz pompy infuzyjne (Łask i Zduńska Wola). Przekazanie szpitalom kombinezonów, gogli i przyłbic i ewentualnie nieodebranych przez lekarzy pakietów indywidualnych maseczek ochronnych nastąpi po okresie dystrybucji indywidualnej.

Włodzimierz Kardas

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.