Kalendarium wydarzeń

 
Październik 2019
 
pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
ndz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kategorie

  • Klub Lekarza przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi zaprasza lekarzy i lekarzy dentystów na pyszne obiady. Codziennie nowe menu w przystępnych cenach. Członkowie OIL w Łodzi mogą skorzystać także z dofinansowania. Zamów obiad przez specjalny formularz

  • Willa przy ul. Czerwonej 3 jest otwarta dla wszystkich lekarzy, służąc jako miejsce integracji naszego środowiska. Dokładamy wszelkich starań, aby przychodzili tutaj z chęcią i przyjemnością, po prostu jak do siebie.

Ponowne przyznanie prawa dla obcokrajowca

Wersja do wydrukuPDF versionEPUB version

Ponowne przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarzowi, lekarzowi dentyście cudzoziemcowi

Postępowanie dotyczy lekarza, lekarza dentysty cudzoziemca, obywatela innego państwa niż państwo członkowskie UE, który jest uprawniony do wykonywania zawodu na czas określony i zamierza nadal wykonywać zawód na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej po upływie czasu na jaki prawo wykonywania zawodu zostało przyznane.

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek W-2B o przyznanie / ponowne przyznanie prawa wykonywania zawodu

  2. Kserokopia paszportu

  3. Kserokopia ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

  4. Prawo wykonywania zawodu

  5. Dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu w ciągu ostatnich 5 lat

Na podstawie § 25 ust. 2 Załącznika Nr 1 do Uchwały 30/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 03.09.2010 r. Komisja ds. Rejestru i Praw Wykonywania Zawodu może przeprowadzić rozmowę z lekarzem cudzoziemcem oraz może zażądać złożenia dodatkowych dokumentów koniecznych do zajęcia stanowiska w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu. Następnie przekazuje dokumentację ze swoim stanowiskiem Okręgowej Radzie Lekarskiej w Łodzi.

Oryginały wszystkich dokumentów składanych w formie kserokopii winny zostać udostępnione pracownikowi biura OIL w Łodzi do wglądu.

Dokumenty należy złożyć w pokoju nr 9, I piętro.

Postępowanie w sprawie ponownego przyznania prawa wykonywania zawodu, wpisania na listę członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi i do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów Okręgowej Rady Lekarskiej wszczyna się z chwilą złożenia kompletu dokumentów.

 

 

 

 

Nasze serwisy