Kalendarium wydarzeń

 
Październik 2019
 
pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
ndz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kategorie

 • Klub Lekarza przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi zaprasza lekarzy i lekarzy dentystów na pyszne obiady. Codziennie nowe menu w przystępnych cenach. Członkowie OIL w Łodzi mogą skorzystać także z dofinansowania. Zamów obiad przez specjalny formularz

 • Willa przy ul. Czerwonej 3 jest otwarta dla wszystkich lekarzy, służąc jako miejsce integracji naszego środowiska. Dokładamy wszelkich starań, aby przychodzili tutaj z chęcią i przyjemnością, po prostu jak do siebie.

Prawo po stażu

Wersja do wydrukuPDF versionEPUB version

Przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty po stażu podyplomowym

Postępowanie dotyczy: lekarza, lekarza dentysty, który ukończył staż podyplomowy i złożył z wynikiem pozytywnym LEK lub LDEK lub któremu minister właściwy do spraw zdrowia uznał staż podyplomowy odbyty za granicą za równoważny w całości ze stażem podyplomowym obowiązującym w RP.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek W-2 o przyznanie prawa wykonywania zawodu (formularz)

 2. Kserokopia dowodu osobistego lub kserokopia zaświadczenia o zameldowaniu (jeśli dokumenty te zmieniły się od czasu ubiegania się o ograniczone prawo wykonywania zawodu)

 3. Odpis dyplomu (oryginał) oraz kserokopia suplementu

 4. Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty / Prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty

 5. W przypadku osób, które ukończyły studia w innym języku niż język polski, bez względu na posiadane obywatelstwo, zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego. Egzamin organizowany jest przez Naczelną Izbę Lekarską w Warszawie. Informacje o sposobie składania wniosku, opłacie i terminach przystąpienia do egzaminu można uzyskać pod numerem telefonu 22 559-13-30 Jeśli ww. zaświadczenie zostało już złożone, przy wcześniejszych formalnościach, nie ma konieczności składania go ponownie.

 6. Karta stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty

 7. Jeśli staż został uznany przez Ministra Zdrowia decyzja o uznaniu stażu podyplomowego odbytego za granicą za równoważny w całości lub części ze stażem podyplomowym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej

 8. Kserokopia świadectwa złożenia egzaminu LEK lub LDEK

 9. Ankieta oceniająca staż podyplomowy lekarza, lekarza dentysty

 10. Orzeczenie o stanie zdrowiawystawione przez lekarza upoważnionego do orzekania na podstawie przepisów o przeprowadzaniu badań lekarskich pracowników w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, ważne przez okres trzech miesięcy od dnia wydania (formularz)

 11. 2 zdjęcia legitymacyjne (tylko w przypadku posiadania ograniczonego prawa wykonywania zawodu)

 12. Oświadczenie o opłacaniu składek na OIL (formularz)

Oryginały wszystkich dokumentów składanych w formie kserokopii winny zostać udostępnione pracownikowi biura OIL w Łodzi do wglądu.

Dokumenty należy złożyć w pok. nr 9, I piętro

Terminy Prezydium ORL w Łodzi:

04 listopada 2019 r. (dla lekarzy,lekarzy dentystów, którzy złożą dokumnety do 31.10.2019r.)

13 listopada 2019 r. (dla lekarzy,lekarzy dentystów, którzy złożą dokumnety do 09.11.2019r.)

 

Nasze serwisy