Kalendarium wydarzeń

 
Październik 2019
 
pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
ndz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kategorie

 • Klub Lekarza przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi zaprasza lekarzy i lekarzy dentystów na pyszne obiady. Codziennie nowe menu w przystępnych cenach. Członkowie OIL w Łodzi mogą skorzystać także z dofinansowania. Zamów obiad przez specjalny formularz

 • Willa przy ul. Czerwonej 3 jest otwarta dla wszystkich lekarzy, służąc jako miejsce integracji naszego środowiska. Dokładamy wszelkich starań, aby przychodzili tutaj z chęcią i przyjemnością, po prostu jak do siebie.

Przejście z terenu innej izby lekarskiej

Wersja do wydrukuPDF versionEPUB version

 

I.

Przeniesienie się lekarza do izby, na obszarze której zamierza wykonywać zawód lub której zamierza być członkiem nie wykonując zawodu, odbywa się na jego wniosek.

II

Postępowanie dotyczące lekarza posiadającego nowe prawo przebiega następująco:

 1. lekarz, o którym mowa w ust 1, który posiada nowe prawo lub ograniczone prawo powinien zgłosić się do właściwej terytorialnie izby i złożyć wniosek o przyjęcie, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej wraz z następującymi dokumentami:
  a) dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu,
  b) świadectwem z ostatniego miejsca pracy lub innymi dokumentami potwierdzającymi pracę w zawodzie lekarza w ciągu ostatnich 5 lat (nie dotyczy emerytów i rencistów nie wykonujących zawodu).
  Wniosek oznaczony symbolem W-3 stanowi załącznik Nr 15 do regulaminu.

 2. Komisja w izbie do której następuje przeniesienie, stwierdza formalną poprawność wniosku i kompletność towarzyszących mu dokumentów oraz zasięga informacji w przedmiocie karalności w Centralnym Rejestrze Ukaranych Lekarzy, a także w przedmiocie ewentualnego postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej lub zawiśnięcia sprawy w sądzie lekarskim albo zawieszenia prawa wykonywania zawodu albo postępowania prowadzonego przez okręgową radę mogącego skutkować zawieszeniem w prawie wykonywania zawodu.

 3. Komisja po otrzymaniu informacji, o której mowa w pkt 2, przekazuje całość dokumentacji wraz ze swoim stanowiskiem okręgowej radzie.

 4. Wniosek W-3 jest podstawą do podjęcia przez okręgową radę lekarską uchwały o przyjęciu do izby, wpisaniu na listę członków i dokonaniu wpisu do rejestru okręgowej izby lekarskiej. O przyjęciu wnioskodawcy do izby niezwłocznie powiadamia się izbę, z której następuje przeniesienie podając numer i datę stosownej uchwały.

 5. W przypadku uzyskania informacji o toczącym się w stosunku do wnioskodawcy postępowaniu w sprawie zawieszania prawa wykonywania zawodu, komisja obowiązana jest wystąpić do okręgowej rady lekarskiej z wnioskiem o nie przyjęcie lekarza do izby i nie wpisanie go na listę członków. Okręgowa rada podejmuje w tej sprawie stosowną uchwałę.

 6. W postępowaniu stosuje się odpowiednio przepisy § 12 ust. 1 pkt 4 i 7.

 7. Okręgowa rada izby, z której następuje przeniesienie na podstawie powiadomienia, podejmuje uchwałę o skreśleniu lekarza z listy członków izby, która jest podstawą do:
  a) odnotowania uchwały o skreśleniu w odpowiednim Wniosku lekarza,
  b) przekazania akt osobowych oraz danych z rejestru komputerowego do właściwej izby,
  c) przeniesienia danych z rejestru okręgowej izby lekarskiej do archiwum komputerowego.

 8. Uchwała okręgowej rady izby przyjmującej, o której mowa w pkt 4, jest podstawą do:
  a) wpisania lekarza na listę członków izby lekarskiej,
  b) dołączenia do akt osobowych przekazanych dokumentów,
  c) zmiany numeru rejestracyjnego.

 

Nasze serwisy