Kalendarium wydarzeń

 
Kwiecień 2019
 
pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
ndz.
1
2
3
4
5
6
7
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kategorie

Przeniesienie z innej izby lekarskiej

Wersja do wydrukuPDF versionEPUB version

Przeniesienie lekarza, lekarza dentysty z innej okręgowej izby lekarskiej

Postępowanie w sprawie przeniesienia lekarza z innej okręgowej izby lekarskiej dotyczy lekarza, lekarza dentysty posiadającego prawo wykonywania zawodu lub ograniczone prawo wykonywania zawodu, zamierzającego wykonywać zawód na obszarze działania innej izby lekarskiej lub być jej członkiem jako lekarz nie wykonujący zawodu.

Lekarz, lekarz dentysta posiadający prawo wykonywania zawodu powinien zgłosić się do izby lekarskiej, której zamierza być członkiem i złożyć następujące dokumenty:

  1. Wniosek W-3 (formularz)

  2. Prawo wykonywania zawodu

  3. Kserokopia dowodu osobistego

  4. Kserokopia świadectwa pracy z ostatniego miejsca zatrudnienia

  5. Zaświadczenie z aktualnego miejsca pracy

 Lekarz, lekarz dentysta posiadający ograniczone prawo wykonywania zawodu będący w trakcie stażu podyplomowego powinien zgłosić się do izby lekarskiej, której zamierza być członkiem i złożyć wniosek o przeniesienie oznaczony symbolem W-3, wraz z następującymi dokumentami:

  1. Ograniczone prawo wykonywania zawodu

  2. Kserokopia dowodu osobistego

  3. Wniosek o skierowanie na staż podyplomowy w celu kontynuowania stażu

  4. Zaświadczenie od koordynatora stażu z macierzystej placówki stażowej potwierdzające realizację części stażu podyplomowego

  5. Zaświadczenie wydane przez kolejny podmiot stażowy, że wyraża zgodę na kontynuowanie stażu podyplomowego, z podaniem dokładnej daty rozpoczęcia kontynuacji. 

Oryginały wszystkich dokumentów składanych w formie kserokopii winny zostać udostępnione pracownikowi biura OIL w Łodzi do wglądu.

Dokumenty należy złożyć w pokoju nr 9, I piętro

 

 

 

wnioski i formularze: 

Nasze serwisy