Kalendarium wydarzeń

 
Październik 2019
 
pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
ndz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kategorie

  • Klub Lekarza przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi zaprasza lekarzy i lekarzy dentystów na pyszne obiady. Codziennie nowe menu w przystępnych cenach. Członkowie OIL w Łodzi mogą skorzystać także z dofinansowania. Zamów obiad przez specjalny formularz

  • Willa przy ul. Czerwonej 3 jest otwarta dla wszystkich lekarzy, służąc jako miejsce integracji naszego środowiska. Dokładamy wszelkich starań, aby przychodzili tutaj z chęcią i przyjemnością, po prostu jak do siebie.

Relacja z posiedzenia Delegatury Łódzkiej OIL

Wersja do wydrukuPDF versionEPUB version

Przewodniczący Delegatury Łódzkiej OIL - dr n. med. Grzegorz Krzyżanowski rozpoczął spotkanie miłym akcentem, jakim było uhonorowania delegata - kolegi dr hab. n. med. Dariusza Timlera okolicznościowym dyplomem. Kolega Timler, po raz dziesiąty zorganizował Ogólnopolską Konferencję Medycyny Ratunkowej „Kopernik 2017” , z dużym osobistym zaangażowaniem i pozyskaniem wielu wybitnych wykładowców z całego świata i ponad 800 uczestników konferencji.

Następnie G. Krzyżanowski powitał zaproszonych na posiedzenie – nowych Delegatów OZL, wybranych na kolejną już ósmą kadencję OIL. Szczególnie przywitał, w tym gronie kilku delegatów, działających we wcześniejszych kadencjach i wracających do aktywności samorządowej po przerwie. Nowo wybranym młodym koleżankom i kolegom, G. Krzyżanowski przedstawił zakres i możliwości działania delegatów. Podkreślił jaka ciąży na nich odpowiedzialność wobec kredytu zaufania jakim obdarzeni zostali przez grono swoich wyborców. Nadmienił, że potrzebują dużo wytrwałości i zaangażowania, aby sprostać czekającym ich wyzwaniom w pracy delegata. Podkreślił, że w kolejnej kadencji koniecznością jest doprowadzenie do tego, aby status lekarza znaczył dużo, a przedstawiciele tego zawodu byli godnie traktowani.

W kolejnym punkcie realizowanego programu zebrania, przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej – dr Lidia Klichowicz została poproszona o podsumowanie wyborów delegatów na ósmą kadencję. Przedstawiła krótką statystykę; - Wybrano 223 delegatów OZL, w tym: 177 lekarzy i 64 lekarzy dentystów; z czego 10 osób wybrano ponownie, 64 pierwszy raz zostali wybrani, aż 33 delegatów jest urodzonych po 1980 roku.

- W naszej Izbie było 101 rejonów wyborczych; w 67 rejonach zostały przeprowadzone wybory, nie odbyły się w13 rejonach z powodu braku kworum. Większość wyborów przeprowadzono drogą korespondencyjną. Formuła wyborów korespondencyjnych jeszcze nie jest doskonała, gdyż wpłynęło 70 kopert z błędami formalnymi, a 243 koperty wpłynęły po regulaminowym terminie. Kolega Włodzimierz Kardas, przedstawiciel łódzkiej OIL w Krajowej Komisji Wyborczej jeszcze dodatkowo przedstawił statystykę aktywności wyborczej członków OIL w Łodzi.

Jako ciekawostkę podano do ogólnej wiadomości, że najstarszy delegat ma 88 lat a najmłodszy ukończył 26.

W kolejnym punkcie zebrania G. Krzyżanowski przekazał informacje na temat organizacji Zjazdu. Wiosną 2018 roku, 17 marca odbędzie się XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy sprawozdawczo-wyborczy. Będzie się to trudny zjazd pod względem organizacyjnym, gdyż kadencja siódma została wydłużona do wiosny 2018 roku. Z dwóch Zjazdów (jesienią i wiosną roku następnego) obecnie - został zwołany jeden wyborczy i sprawozdawczy równocześnie. W ciągu jednego dnia zjazdu trzeba będzie podsumować siódmą kadencję, zatwierdzić sprawozdania kadencyjne, zakończyć i przyjąć sprawozdania roczne oraz wybrać władze organów na ósmą kadencję.

Pierwszy raz będzie wprowadzony nowy tryb głosowania elektronicznego, wykonany przez firmę zewnętrzną, która przeszkoli osoby do przeprowadzenia procesu wyborczego. Od delegatów wymagane jest przygotowanie merytoryczne i określenie obszarów; czym każdy delegat chce się zająć i w jakich organach działać w ósmej kadencji. Te sprawy będą omawiane podczas kolejnego zebrania delegatów 22 lutego 2018 roku.

Kolejna część zebrania została poświęcona podsumowaniu protestu lekarzy rezydentów. Informacje z posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej, które odbyło się dnia 28 listopada br., przekazał wiceprezes G. Krzyżanowski, przytaczając podjęty Apel nr 8.

W związku z akcją wypowiadania przez lekarzy klauzuli opt-out Okręgowa Rada Lekarska w Łodzi zwraca uwagę, że maksymalny wymiar czasu pracy lekarzy nie może przekroczyć 48 godzin tygodniowo. Zgodnie z artykułem 96 ust. 4 Ustawy o działalności leczniczej, pracodawca nie może podejmować działań dyskryminujących wobec pracowników, którzy nie wyrazili zgody na pracę w wymiarze przekraczającym 48 godzin tygodniowo.

Podpis­­­anie klauzuli opt-out, jak i zawarcie umowy cywilno-prawnej, są dobrowolne.

Niedopuszczalnym jest wywieranie nacisku na lekarzy.

Wobec powyższego Okręgowa Rada Lekarska w Łodzi apeluje do Dyrektorów Szpitali, Ordynatorów/Kierowników Oddziałów oraz Kierowników Specjalizacji, aby powstrzymali się od takich działań.

Okręgowa Rada Lekarska w Łodzi przypomina, że przebieg rezydentury jest jednoznacznie określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, które precyzyjnie określa liczbę dyżurów, niezbędnych do realizacji programu specjalizacji.

Następnie głos zabrali przedstawiciele protestujących lekarzy rezydentów; Damian Patecki – który podkreślił, że województwo łódzkie jest liderem w wypowiadaniu klauzul opt-out; Filip Płużański – opowiedział o trudnych sytuacjach jakie spotykają ich z tego powodu w szpitalach i na oddziałach. Wywiązała się żywa dyskusja na ten temat, w wyniku której zdecydowano o dodatkowej wysyłce Apelu ORL do adresatów, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, mimo wysyłki mailowej wykonanej po posiedzeniu Rady.

W kolejnym punkcie zebrania – poinformowano delegatów uczestniczących w zebraniu o nadchodzących wydarzeniach w Klubie Lekarza, przygotowanych przez Komisję Kultury ORL. Odbędą się: impreza mikołajkowa dla dzieci lekarskich – 10 grudnia br, koncert świąteczny, z udziałem chóru INCANTO z Pabianic i gwiazdy Magdaleny Hudzieczek-Cieślar (prywatnie żony pastora) – 17 grudnia, zabawa sylwestrowa 31 grudnia i w 2018 roku: koncert noworoczny – 7 stycznia, bal kostiumowy 10 lutego i ostatki jazzowe 13 lutego. Przewodniczący Delegatury zaprosił wszystkich chętnych do udziału w imprezach, podkreślając, że w większości wstęp na nie jest bezpłatny.

Na zakończenie zebrania – G. Krzyżanowski podkreślił, że to spotkanie ma charakter świąteczny, bo akurat dnia 6 grudnia są „Mikołajki” – rozdano uczestnikom spotkania kalendarz ścienny OIL na 2018 rok i dla nowych delegatów, szczególnie „młodzieży” dedykowano 2 tomy Kroniki OIL – do zapoznania się z dotychczasową działalnością samorządu. Następnie uczestnicy spotkania podzielili się symbolicznie opłatkiem, życząc sobie przede wszystkim zdrowia.

 

Alina Paradowska, za zgodą przewodniczącego Delegatury Łódzkiej – Grzegorza Krzyżanowskiego

 

Data dodania: 21 Grudzień 2017

Nasze serwisy