Kalendarium wydarzeń

 
Kwiecień 2019
 
pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
ndz.
1
2
3
4
5
6
7
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kategorie

Zaprzestanie wykonywania zawodu

Wersja do wydrukuPDF versionEPUB version

Zaprzestanie wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na czas nieokreślony

Postępowanie dotyczy lekarza, lekarza dentysty, posiadającego prawo wykonywania zawodu, który zamierza zaprzestać wykonywania zawodu na obszarze RzeczypospolitejPolskiej na czasnieokreślony, który:

  1. zaprzestał wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na czas dłuższy niż 5 lat i nadal nie zamierza go wykonywać

  2. zamierza zaprzestać wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej na czas nieokreślony

  3. zamierza zaprzestać wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej na okres wykonywania go w innym państwie

składa w okręgowej izbie lekarskiej, której jest członkiem, oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty (formularz) oraz dokument „Prawo wykonywania zawodu”

Złożone oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania zawodu jest podstawą do: zmiany numeru rejestracyjnego w okręgowym rejestrze lekarzy i lekarzy dentystów oraz w dokumencie „Prawo wykonywania zawodu” oraz wpisania informacji o zaprzestaniu wykonywania zawodu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

Dokumenty należy złożyć w pok. nr 9, I piętro

Zgodnie z art. 6 ust. 1 w związku z art. 8 pkt. 3 i art. 39 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708 ze zmianami) lekarze niewykonujący zawodu jednak pozostający członkami Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi są zobowiązani do opłacania składki członkowskiej na rzecz OIL zgodnie z Uchwałą nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 05.09.2014 r.  w sprawie wysokości składki członkowskiej.

 

 

 

Nasze serwisy