Kalendarium wydarzeń

 
Październik 2019
 
pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
ndz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kategorie

  • Klub Lekarza przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi zaprasza lekarzy i lekarzy dentystów na pyszne obiady. Codziennie nowe menu w przystępnych cenach. Członkowie OIL w Łodzi mogą skorzystać także z dofinansowania. Zamów obiad przez specjalny formularz

  • Willa przy ul. Czerwonej 3 jest otwarta dla wszystkich lekarzy, służąc jako miejsce integracji naszego środowiska. Dokładamy wszelkich starań, aby przychodzili tutaj z chęcią i przyjemnością, po prostu jak do siebie.

Zaświadczenia niezbędne do podjęcia pracy w UE

Wersja do wydrukuPDF versionEPUB version

Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi wydaje lekarzom i lekarzom dentystom zamierzającym podjąć pracę w krajach UE zaświadczenia dotyczące formalnych kwalifikacji.

W celu uzyskania ww. zaświadczeń lekarz zobowiązany jest złożyć w biurze Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi wniosek o ich wydanie wraz z oświadczeniem o niekaralności (formularz wniosku i oświadczenia) (formularz).

W zależności od tego jakie zaświadczenia lekarz chce otrzymać, mogą być wymagane dodatkowe dokumenty (np. zaświadczenie z miejsca zatrudnienia).

Opłata za wydanie powyższych zaświadczeń -  za każde zaświadczenie związane z procedurą uznawania kwalifikacji (tzw. zaświadczenia unijne) wydane na wniosek lekarza pobiera się opłatę w wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w roku wydania zaświadczenia

W roku 2019 minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2250 zł – opłata za zaświadczenie wynosi więc obecnie 67,50 zł.

 Pobieranie powyższych opłat wynika z art. 6 ust. 13 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty dodanego na mocy art. 64 pkt. 4, lit. c ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej obowiązującej od dnia 18.01.2016 r.

Wnioski o wydanie zaświadczeń należy składać w pok. 9, I piętro

Opłatę można uiścić w kasie OIL w Łodzi, I piętro, pok. 7A

lub na konto PKO BP SA I/O w Łodzi 98 102033520000160200100362
(po uprzednim powzięciu informacji ile zaświadczeń zostanie wydanych)
z dopiskiem „opłata za zaświadczenia do UE”.

Okres oczekiwania na wydanie zaświadczeń - do 2 tygodni.

 

Przypominamy, że zgodnie z art. 6 ust. 1 w związku z art. 8 pkt. 3 i art. 39 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708 ze zmianami) lekarze wyjeżdżający za granicę, którzy nie zrzekli się w Rzeczpospolitej Polskiej prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty, a tym samym nadal pozostają członkami Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi są zobowiązani do opłacania składki członkowskiej na rzecz OIL zgodnie z Uchwałą nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 05.09.2014 r.  w sprawie wysokości składki członkowskiej.

wnioski i formularze: 

Nasze serwisy