Kalendarium wydarzeń

 
Kwiecień 2020
 
pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
ndz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kategorie


Delegatura piotrkowska

Z uwagi na epidemię koronawirusa organizacja funkcjonowania biuro OIL w Łodzi ulega zmianie. Szczegółowe informacje poniżej:

 

1. Dział księgowości ->

2. Dział prawny ->

 


 

 

DELEGATURA PIOTRKOWSKA łódzkiej OIL

 

Delegaci VIII kadencji

 

Bartosik Andrzej                                 Matyjaszczyk Jan       

Białaczewski Andrzej                         Mazur Grzegorz

Budnik Marcin                                   Olczyk Włodzimierz

Chalusiak Marek                                Pachulska Marzanna

Chelpa Andrzej                                   Pacześ Ewa

Dobrowolski Leszek                           Paluch Katarzyna

Dziubałtowska-Horyń Grażyna          Polityło-Lewandowska Beata

Flejterski Artur                                    Pryczak Elżbieta

Gorząd Małgorzata                             Przybyszewski Wiktor

Gradowski Grzegorz                           Pyziak Andrzej

Hoffer Zdzisław                                  Rogulski Łukasz

Jaskólski Marek                                  Skrzypczyk Agnieszka

Jaworska-Zienkiewicz Sylwia            Sobótka Maciej

Józefacki Leszek                                 Śniegula Tomasz

Józefiak Michał                                   Trzeciak Potr

Karkoszka Maria                                 Uciński Andrzej

Kawnik  Dorota                                   Walczykowski Krzysztof

Kiełkowicz Tomasz                             Wendrowska Ewa

Kimelski Roman                                 Wiernik Ann

Kowalczyk Artur                                 Wojciechowska Elżbieta

Kowalska Beata                                   Wyrwas-Meckier Beata

Lizis Tadeusz                                       Zaborowski Jacek

Malicki Cezary                                    Zochniak Krzysztof

 

Terminy spotkań delegatów w 2020 roku:

  • 04.02.2020
  • 10.03.2020
  • 05.05.2020
  • 15.09.2020
  • 27.10.2020
  • 08.12.2020

godz. 12.30


 

 

WYDARZENIA SPORTOWE W DELEGATURZE 2018 r

  • IV NOCNY PÓŁMARATON WIELU KULTUR
  • PUCHAR NOCY ŚWIĘTOJAŃSKIEJ
  • TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO 'FAMILY CUP'

 

Z ŻYCIA PIOTRKOWSKICH SENIORÓW

 

Założycielskie spotkanie członków Koła Lekarzy Seniorów przy Delegaturze Piotrkowskiej OIL w Łodzi odbyło się 8 kwietnia 2003 roku. W zebraniu uczestniczyło ponad 40 osób z Piotrkowa Tryb., Bełchatowa i Tomaszowa Maz. W chwili obecnej KLS liczy 37 stałych członków. Spotkania odbywały się w siedzibie Delegatury, przeważnie jeden raz w kwartale. Na spotkaniach poruszano tematy dotyczące pomocy bytowej dla lekarzy emerytów, poprawy dostępu do leczenia specjalistycznego i uzdrowiskowego, potrzeby podejmowania działań na rzecz emerytów kulturalno-rekreacyjnych, np. wyjście do teatru czy organizacja wycieczki.

 

ROK 2017     

Dzięki dofinansowaniu ( po raz pierwszy) przez OIL w Łodzi naszego KLS w kwocie 4.000 zł. mogliśmy pozwolić sobie na realizację wcześniej zaplanowanych działań kulturalno-rekreacyjnych tym bardziej, że wcześniejsze nasze spotkania organizowane były przede wszystkim z naszych skromnych składek .

Zorganizowaliśmy 3 wycieczki. W maju b.r do Łodzi, zwiedziliśmy Księży Młyn, Palmiarnię, Dworzec Fabryczny. Wieczór zakończył się spektaklem w Teatrze Muzycznym. Druga w listopadzie b.r. , wyjazd do Teatru Wielkiego w Łodzi na operetkę „Noc w Wenecji” i trzecia w listopadzie spektakl w MOK w Piotrkowie Tryb. „Między łóżkami”.

W roku 2017 w Delegaturze Piotrkowskiej odbyły się 2 spotkania członków KLS . W spotkaniu wielkanocnym i wigilijnym uczestniczyło 30 koleżanek i kolegów. Spotkanie wigilijne dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Piotrkowie odbyło się w poza siedzibą Izby. Uczestniczyli w nim także zaproszeni na spotkanie przedstawiciele Starostwa.

Serdecznie zapraszamy koleżanki i kolegów do udziału w spotkaniach,        na których miło spędzamy czas, wspominamy dawne młode lata. Dyskutujemy na temat bieżącej sytuacji w ochronie zdrowia, pomocy bytowej dla lekarzy emerytów, potrzeby podejmowania działań kulturalno-rekreacyjnych, np. wyjście do teatru czy organizacja wycieczki.

 

ROK 2018         

Maj, wyjazd  do Teatru Wielkiego w Łodzi na operetkę „Zemsta Nietoperza”

Sierpień , wycieczka do Kazimierza Dolnego, zorganizowana dzięki uprzejmości Pana Prezydenta m.Piotrkowa Trybunalskiego , który to nieodpłatnie udostępnił nam autokar, za co serdecznie dziękujemy.

Październik, wyjazd do Teatru Powszechnego w Łodzi na sztukę „Wszystko w rodzinie”.

 

 


 

Delegatura Piotrkowska

Pewnie jeszcze w nie całkiem świątecznej, ale na pewno bardzo serdecznej atmosferze odbyło się zebranie Delegatury Piotrkowskiej 4 grudnia 2018 r., które miało charakter spotkania wigilijnego. Delegaci składali sobie życzenia świąteczne i noworoczne; oczywiście przede wszystkim zdrowia , jak również pięknych świąt w gronie rodzin oraz spokoju, pomyślności i spełnienia osobistych marzeń w nadchodzącym roku .

W związku z charakterem spotkania, rozmowy dotyczyły przede wszystkim przyjemnych wydarzeń, które miały miejsce, jak i są planowe w ramach działalności naszej Izby, mówiono więc o odbytych wystawach, koncertach, konkursach , imprezach sportowych. Pogratulowaliśmy naszemu koledze - Andrzejowi Pyziakowi zwycięstwa w organizowanym w Izbie Lekarskiej, w ostatnich dniach listopada, konkursie nalewek, gdzie jego trunek z kosodrzewiny i miodu gryczanego uzyskał I miejsce.

Ze spraw bieżących poruszono problemy, jakie wiążą się z:

- obowiązkiem wystawiania zwolnień lekarskich w trybie elektronicznym (prowadzący spotkanie wiceprezes ORŁ w Łodzi - Grzegorz Mazur powiedział o inicjatywie Federacji Porozumienie Zielonogorskie, dotyczącej honorowania przez ZUS druków papierowych L4 oraz o możliwości ubiegania się o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego w celu doposażenia gabinetu lekarskiego);

- propozycją wymiany lekarskich praw wykonywania zawodu na karty plastikowe (Ministerstwo Zdrowia na razie wycofało się z tego zamiaru);

- zamiarem wprowadzenia znaczących zmian w sposobie odbywania specjalizacji lekarskich, w tym zasad dyżurowania specjalizantów na SOR (rezydenci nie godzą się na odbywanie samodzielnych dyżurów do końca pierwszego roku specjalizacji.

G. Mazur przypomniał zebranym, że w maju tego roku przypada trzydziesta rocznica reaktywacji samorządu lekarskiego w Polsce (ustawa o izbach lekarskich uchwalona została 17 maja 1989 r.) i z tej okazji planowane są rocznicowe uroczystości w Warszawie. Mówił również o inicjatywie łódzkiej OIL utworzenia systemu stypendialnego dla młodych, zdolnych lekarzy, w celu umożliwienia im odbywania staży i kursów zagranicznych.

Z kolei Marek Jaskólski poruszył niezwykle ważną , często poruszaną i ciągle nierozwiązaną sprawę stosunku obecnie pracujących lekarzy, zwłaszcza w poradniach specjalistycznych, do lekarzy seniorów, którzy nie mają ustawowo zagwarantowanej możliwości korzystania z przyjęć poza kolejnością. Zatem tylko poprzez apelowanie do sumień naszych młodszych koleżanek i kolegów oraz licząc na okazywanie należnego szacunku naszym seniorom. Postanowiono, że na najbliższym OZL zostanie zgłoszony projekt stanowiska w tej sprawie.

 

Dorota Kawnik

 

 

Wigilijne spotkania piotrkowskich seniorów

Boże Narodzenie to szczególny czas, kiedy  każdy powinien być obdarowany ciepłem i dobrym słowem. Takie jest najważniejsze przesłanie tych Świąt. To jedna z niewielu takich okazji w roku, by spotkać się w gronie przyjaciół przy wigilijnym stole.

Na spotkaniu opłatkowym lekarzy seniorów w siedzibie Delegatury Piotrkowskiej łódzkiej OIL, które odbyło się 12 grudnia minionego roku, w ciepłych słowach przywitała obecnych Ela Wojciechowska, przewodnicząca piotrkowskiego Koła Seniorów. Składając świąteczne i noworoczne życzenia zebranym, wśród których dominowały te dotyczące zdrowi i pomyślności, przekazała życzenia od doktora Grzegorza Mazura, naszego Szefa, a także od Koleżanek i Kolegów, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogli uczestniczyć w izbowej wigilii.

W czasie kolacji nie zabrakło dzielenia się opłatkiem, składania sobie życzeń indywidualnych, smakowania wigilijnych potraw, wspólnego śpiewania. Wspomnieniom i anegdotom nie było końca. Ci, których zabrakło na spotkaniu, zostali obdarowani skromnymi świątecznymi upominkami, dostarczonymi do ich domów przez młodych kolegów lekarzy.

Henryka Poprawska

 


 

Przewodnicząca Koła

lek.dent.Elżbieta Wojciechowska

Nasze serwisy