Kalendarium wydarzeń

 
Kwiecień 2020
 
pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
ndz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kategorie


Komisja Bioetyczna

Z uwagi na epidemię koronawirusa organizacja funkcjonowania biuro OIL w Łodzi ulega zmianie. Szczegółowe informacje poniżej:

 

1. Dział księgowości ->

2. Dział prawny ->

 


 

Skład komisji:

 

Lekarze specjaliści:

- prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Małafiej - przewodniczący komisji

     - dr n. med. Ryszard Golański

- dr n. med. Grzegorz Gradowski

- dr hab. n. med. Jakub Kaźmierski

- prof. dr hab. n. med. Andrzej Klimek

- dr n. med. Grzegorz Krzyżanowski

- prof. dr hab. n. med. Halina Pawlicka

- prof. dr hab. n. med. Tadeusz Pietras

- dr n. med. Kalina Jaskuła

- dr n. med. Jolanta Goch

 

Przedstawiciele innych zawodów:

- dr n. hum. Ewa Nowicka-Włodarczyk - etyk

- prof. dr hab. n. prawnych Urszula Promińska - prawnik

- ks. Paweł Sudowski - teolog

- mgr farmacji Elżbieta Piotrowska-Rutkowska - farmaceuta

 

terminy spotkań

Komisja Bioetyczna przy OIL w Łodzi wyznacza w 2020 roku posiedzenia w następujących terminach:

zawsze w środy o godz. 14:00

 • 8 stycznia;
 • 5 lutego;
 • 4 marca;
 • 8 kwietnia; 
 • 6 maja;
 • 3 czerwca; 
 • lipiec / sierpień /  od potrzeb/
 • 2 września;
 • 7 października;
 • 4 listopada;
 • 2 grudnia

 

Uwaga! Terminy posiedzeń mogą ulec zmianie, o czym członkowie komisji będą powiadamiani indywidualnie.

 

Podstawa prawna działania

 • Deklaracja Helsińska z 1964 r. z późniejszymi zmianami, 
 • Ustawa z dnia 05.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857), 
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 04.11.2008 r. w sprawie wzorów dokumentów przedkładanych w związku z badaniem klinicznym produktu leczniczego oraz w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za rozpoczęcie badania klinicznego (Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1247), 
 • Ustawy prawo farmaceutyczne z dnia 06.09.2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271), 
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 11.05.1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych (Dz. U. 1999 Nr 47, poz. 480), 
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11.03.2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej (Dz. U. 2005, Nr 57, poz. 500)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30.04.2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora (Dz. U. 2005, Nr 101, poz. 845), z nowelizacją z dnia 18.05.2005 r.

 

Nasze serwisy