Kalendarium wydarzeń

 
Kwiecień 2020
 
pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
ndz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kategorie


Komisja ds. Rejestru i Praw Wykonywania Zawodu

Z uwagi na epidemię koronawirusa organizacja funkcjonowania biuro OIL w Łodzi ulega zmianie. Szczegółowe informacje poniżej:

 

1. Dział księgowości ->

2. Dział prawny ->

 


 

Skład komisji

 

przewodniczący: Irena Elerowska

Członkowie:

 • Figas-Kubica Elżbieta /Łódź/        
 • Filipowska Małgorzata /Łódź/
 • Kulińska Maria /Łódź/
 • Lindorf Małgorzata /Skierniewice/
 • Szafraniec Wojciech /Łódź/
 • Szubert-Nowosielecka  Edyta /Łódź/
 • Tarka Agnieszka /Łódź/
 • Karkoszka Maria /Piotrków Tryb./
 • Rafał Jackowski
 • Krzysztof Walczykowski

 

 

Spotkania komisji w 2020 roku

 

Godz. 14.00

 

 • 14.01.2020 r.
 • 25.02.2020 r. 
 • 17.03.2020 r. - odwołane
 • 21.04.2020 r. 
 • 12.05.2020 r. 
 • 16.06.2020 r. 
 • 01.09.2020 r. 
 • 13.10.2020 r.
 • 24.11.2020 r. 
 • 08.12.2020 r. 

 

 

Do zadań komisji należy:

 1. Przyznawanie w oparciu o decyzje ORL praw wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty, wpisywanie na listę nowo przyjętych członków OIL (tzn. wpisywanie do rejestru lekarzy i lekarzy dentystów), a także prowadzenie dokumentacji personalnej lekarzy
 2. Sprawowanie w imieniu ORL nadzoru nad:
  - prawidłowością prowadzenia okręgowego rejestru lekarzy i jego aktualizacji we współpracy z Centralnym Rejestrem Lekarzy
  - zabezpieczenie danych zawartych w rejestrze
  - wystawianiem i wydawaniem dokumentów uprawniających do wykonywania zawodu i ich aktualizacji
  - prowadzeniem zbioru akt osobowych i archiwum lekarzy
 3. Współdziałanie z innymi komisjami i organami OIL oraz Komisją Organizacyjną Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawach określonych uchwałą NRL nr 30/10/VI z dnia 03.09.2010 r.
 4. Współdziałanie z komisjami ds. rejestracji i organami innych okręgowych izb lekarskich

 

Podstawa prawna

 

 • Art. 5. pkt. 3 Ustawy o izbach lekarskich  
 • Uchwała Naczelniej Rady Lekarskiej nr 30/10/VI z dnia 30.09.2010 r.

 

 

Prawo wykonywania zawodu »

Przejście z terenu innej izby lekarskiej »

 

 

Nasze serwisy