Kalendarium wydarzeń

 
Kwiecień 2020
 
pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
ndz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kategorie


Okręgowa Rada Lekarska

Z uwagi na epidemię koronawirusa organizacja funkcjonowania biuro OIL w Łodzi ulega zmianie. Szczegółowe informacje poniżej:

 

1. Dział księgowości ->

2. Dział prawny ->

 


 

Skład Okręgowej Rady Lekarskiej VIII kadencji (lata 2018-2022):

 

Prezes:  Paweł Czekalski

 

Członkowie:

1. lek. Bobrski Michał
2. lek. Czarnecki Paweł
3. lek. Denys-Ptaszyńska Ewa
4. lek. dent. Elerowska Irena
5. lek. dent. Figas-Kubica Elżbieta
6. lek. Filipczak Robert
7. lek. dent. Filipowska Małgorzata
8. lek. Flejterski Artur
9. lek. Goch Jolanta
10. lek. Golański Ryszard
11. lek. Grabowski Waldemar
12. lek. Gradowski Grzegorz
13. lek. Jasek Łukasz
14. lek. Jaszczuk Elżbieta
15. lek. Kardas Włodzimierz
16. lek. Kawnik Dorota
17. lek. Kijas Zbigniew
18. lek. Klichowicz Lidia
19. lek. Kowalczyk Mateusz
20. lek. Kralkowska Ewa
21. lek. Krzyżanowski Grzegorz
22. lek. Kuncman Łukasz
23. lek. Kuncman Wojciech
24. lek. dent. Lindorf Małgorzata
25. lek. Lizis Tadeusz
26. lek. Mazan Paula
27. lek. Mazur Grzegorz
28. lek. Nadolski Marek
29. lek. Patecki Damian
30. lek. dent. Pypeć Lesław
31. lek. Sujka Robert
32. lek. Susłowski Paweł
33. lek. dent. Szafraniec Wojciech
34. lek. dent. Szubert-Nowosielecka Edyta
35. lek. dent. Tarka Agnieszka
36. lek. Timler Dariusz
37. lek. dent. Walczykowski Krzysztof
38. lek. Wiśniewski Piotr
39. lek. Zaborowski Jacek
40. lek. Zatke-Witkowska Małgorzata
41. lek. Ziółkowski Piotr
42. lek. Zwolińska Beata

 

Posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej w 2020roku


 • 21 stycznia,           
 • 03 marca,    
 • 28 kwietnia,  
 • 23 czerwca,          
 • 08 września,
 • 20 października,
 • 01 grudnia. 

 

godz. 10.00

 

Udział w obradach wyłącznie dla członków ORL i zaproszonych gości

 

USPRAWIEDLIWIENIE PISEMNE na RADĘ (formularz) do pobrania na dole strony.

 

 

 

 

Zadania Okręgowej Rady Lekarskiej

 

Okręgowa Rada Lekarska kieruje działalnością Okręgowej Izby Lekarskiej w okresie między okręgowymi zjazdami lekarzy, w szczególności:


 1. sprawuje pieczę nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza przez członków okręgowej izby lekarskiej
 2. upowszechnia zasady etyki lekarskiej oraz dba o ich przestrzeganie
 3. reprezentuje i chroni indywidualne i zbiorowe interesy członków izby
 4. udziela pomocy w realizacji praw członków okręgowej izby lekarskiej
 5. składa okręgowemu zjazdowi lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności i wykonania budżetu
 6. zbiera składki członkowskie i prowadzi ich ewidencję
 7. wykonuje uchwały okręgowego zjazdu lekarzy
 8. ustala liczbę członków prezydium
 9. prowadzi bieżące sprawy izby
 10. wykonuje zadania zlecone przez Naczelną Radę Lekarską
 11. prowadzi okręgowy rejestr lekarzy i lekarzy dentystów
 12. prowadzi rejestr, o którym mowa w art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 13. prowadzi okręgowy rejestr indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich oraz grupowych praktyk lekarskich
 14. prowadzi rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów
 15. wydaje biuletyn okręgowej izby lekarskiej
 16. prowadzi archiwum dokumentacji okręgowej izby lekarskiej

Nasze serwisy