Kalendarium wydarzeń

 
Kwiecień 2020
 
pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
ndz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kategorie


Prywatna praktyka lekarska

Z uwagi na epidemię koronawirusa organizacja funkcjonowania biuro OIL w Łodzi ulega zmianie. Szczegółowe informacje poniżej:

 

1. Dział księgowości ->

2. Dział prawny ->

 


 

Aktualności 

 1. Zawieszenie przyjęć w Stomatologii- rekomendacje KS NRL - zobacz

Komisja rekomenduje, aby  zawieszenie zabiegów planowych w leczeniu stomatologicznym oprzeć na podanym poniżej schemacie organizacyjnym i aby w przypadku uzasadniania tego kroku [patrz też Komunikat z 11 marca] podkreślać, że jest to decyzja powodowana troską o zdrowie publiczne, a nie kłopotami kadrowymi, chęcią wyjazdu, czy spadkiem koniunktury.

W przypadku decyzji o zawieszeniu przyjęć:

- placówka stomatologiczna zapewnia kontakt telefoniczny dla pacjentów wymagających pilnej interwencji.
- po wstępnej ocenie problemu (na podstawie rozmowy telefonicznej) lekarz decyduje o dalszym toku postępowania. Obejmuje to również prawo lekarza do wystawienia recepty elektronicznej i w szczególnych wypadkach również zwolnienia lekarskiego na okres oczekiwania na wizytę (przypomnieć jednak  należy , że zgodnie z przepisami możliwe jest wystawienie zaświadczenia o niezdolności do pracy do 2 dni wstecz)w przypadku, kiedy wizyta pacjenta w gabinecie jest niezbędna, pacjent umawiany jest w najbliższym możliwym terminie i to pacjent powinien dostosować się do wyznaczonego terminu.
- przyjęcie pacjenta poprzedza złożenie oświadczenia 

 

Dłuższe zawieszenie przyjęć wiąże się ze sporą stratą. Aby umożliwić później dochodzenie należnych działań osłonowych zalecamy powiadomienie o tym fakcie organu rejestrowego w formie krótkiego zawiadomienia - do pobrania

 

2. e-recepty. Od czego zacząć?

Od 8 stycznia 2020 r. recepty (poza pro familia/pro auctore) będą mogły być wystawianie wyłącznie elektronicznie.

e-recepty mozna wystawiać za pomocą programów do obsługi elektronicznej dokumentacji elektronicznej lub za pomocą aplikacji gabinet.gov.pl

 

gabinet.gov.pl. 

- załóż profil zaufany(nie mylić z cetrfyfikatem do podpisu e-ZLA) - zobacz więcej

- zaloguj sie do aplikacji gabinet.gov.pl. 

 Informacje o aplikacji gabinet.gov.pl - zobacz więcej

konfiguracja konta w aplikacji gabinet.gov.pl - zobacz więcej

wystawianie i drukowanie e-recepty w aplikacji gabinet.gov.pl - zobacz więcej

 Jeżeli dane zawarte w księdze rejestrowej są niekatualne:

- zarejestruj się w rejestrze praktyk (RPWDL) - zobacz więcej

- złóż wniosek o nadanie uprawnień - zobacz więcej

- złóż wniosek o zmianę wpisu

system gabinetowy 

- zarejestruj się w rejestrze praktyk (RPWDL) - zobacz więcej

- złóż wniosek o nadanie uprawnień - zobacz więcej

- złóż wniosek o podłączenie do P1 - zobacz więcej

Jeśli wszystko przebiegło pomyślnie pozostaje skontaktować się z dostawcą oprogramowania i wgrać certyfikataty

 

  

3. Samochód osobowy w działalności gospodarczej lekarza. Zobacz informacje przygotowane przez radcę prawnego.

Leasing - zobacz więcej

Zakup i rozliczanie eksploatacji w firmie - zobacz więcej

 

4. Elektroniczna dokumentacja medyczna od 2019 roku. Zobacz kompendium dotyczące praktycznych aspektów procesu cyfryzacji opieki zdrowotnej.

zobacz więcej

 

5. Informacje dotyczące obowiązków związanych z praktyką (np. RODO)i nie tylko

zobacz więcej

 

6. BDO

Każdy wytwórca odpadów medycznych od 1 stycznia 2020 r.musi posiadać numer w rejestrze BDO/Baza Danych o Odpadach/ - niezbędny do odbioru odpadów z gabinetu.

Rejestracja: https://www.bdo.mos.gov.pl

We wniosku należy wypełnić:

dział I – dane placówki

dzial XII 

Kod odpadów 180103. 

Wnioski należy wydrukować, podpisać i wysłać listem poleconym do Urzędu Marszałkowskiego lub przesłać przez internet podpisując się profilem zaufanym.

Wniosek musi zawierać oświadczenie.

UWAGA!
Sejm uchwalił 23 stycznia br. Ustawę o zmianie ustawy o odpadach.

Ustawa prolonguje na 6 miesięcy papierowe karty przekazania odpadów, z zastrzeżeniem wszakże, że wszelkie dane będa musiały byc uzupełenione w systemie BDO do 31 lipca.
Zmiana ta jest niezwykle istotna dla wszystkich ambulatoriów zabiegowych wytwarzających odpady medyczne, szczególnie tych, które nie zdążyły jeszcze pobrać danych dostepowych do kont w Bazie.
Ustawa  została podpisana 30 stycznia br i tego samego dnia ogłoszona w Dzienniku Ustaw. Wobec tego, zgodnie z jej zapisami weszła w życie dnia następnego, czyli 31 stycznia 2020r.

     wzór karty przekazania odpadów - pobierz              

  

  • Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców prowadzących praktyki zawodowe.

  Wykaz do pobrania - excell 

 

 

Rejestracja praktyki drogą internetową

1.   2. Wniosek o profil zaufany   

2.  3. Rejestracja w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

3. 4. Dokonywanie zmian w istniejącej księdze rejestrowej  

  

Dodatkowo do pobrania:

4. Instrukcja wyszukiwania ksiąg rejestrowych 

  

Rejestracja praktyki lekarskiej 

 

  1. Elektronicznie złożony wniosek.
  2. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej https://prod.ceidg.gov.pl
  3. Wpłata za rejestrację praktyki

 

Opłata za wpis do rejestru               - 104 zł

Opłata za zmianę wpisu do rejestru - 52 zł

 Konto: Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi, 
PKO BP SA I/O w Łodzi 98 102033520000160200100362

 Wykreślenie praktyki:

  1. Wniosek
  2. Oświadczenie o miejscu przechowywania dokumenatcji medycznej

  

e-recepta

Nasze serwisy