Kalendarium wydarzeń

 
Kwiecień 2020
 
pon.
wt.
śr.
czw.
pt.
sob.
ndz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kategorie


Wybory uzupełniające 2020

Z uwagi na epidemię koronawirusa organizacja funkcjonowania biuro OIL w Łodzi ulega zmianie. Szczegółowe informacje poniżej:

 

1. Dział księgowości ->

2. Dział prawny ->

 


 

Uchwała nr 16/VIII/2020

Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi 

z dnia 3 marca 2020r.

 

Na podstawie § 29 ust. 2,3,4 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych uchwala się, co następuje:

§ 1

Okręgowa Komisja Wyborcza na podstawie protokołów kontroli dokumentacji wyborów uzupełniających w rejonach wyborczych: 

-  nr 7 (Łódź – Bałuty lekarze dentyści)

- nr 101 (lekarze dentyści z delegatury skierniewickiej)

potwierdza wyniki głosowania i ustala wyniki wyboru delegatów w tych rejonach. 

§ 2

1.Okręgowa Komisja Wyborcza ustaliła wynik wyboru delegatów na okręgowy zjazd lekarzy VIII kadencji w rejonie wyborczym nr 101:

- lek. dent. Bożena Gruda

- lek. dent. Anna Pawłowska 

2.W rejonie wyborczym nr 7 nie dokonano wyboru delegata

z powodu nieprzekroczenia progu wyborczego.

§ 3

 

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej ogłosi w formie obwieszczenia wyniki przeprowadzonych wyborów uzupełniających delegatów na okręgowy zjazd lekarzy VIII kadencji w biuletynie oraz na stronie internetowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi.


  

 Uchwała nr 17/VIII/2020

Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi 

z dnia 3 marca 2020r.

 

 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających na stanowiska członka organu izby lekarskiej 

 

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 219, poz.1708, z późn. zm.) oraz §30 ust.1, §41, §42 ust.2 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych uchwala się, co następuje:

§ 1

1.Ogłasza się wybory uzupełniające na stanowisko Sędziego Okręgowego Sądu Lekarskiego w Łodzi spośród delegatów Delegatury Łódzkiej,

2.Ogłasza się wybory uzupełniające na stanowisko członka Okręgowej Komisji Rewizyjnej spośród delegatów Delegatury Łódzkiej,

3.Ogłasza się wybory uzupełniające na stanowisko członka Okręgowej Komisji Wyborczej spośród delegatów Delegatury Skierniewickiej,

4.Powołuje się Komisję Wyborczą wyłonioną ze składu Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi celem przeprowadzenia wyborów w ramach zgromadzenia wyborczego XXXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy : 

 

Lidia Klichowicz - przewodnicząca

Małgorzata Filipowska

Piotr Ziółkowski

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 


 

UWAGA!

Komisja Wyborcza w porozumieniu z przedstawicielami rejonów wyborczych nr 7 i 101 ustaliła miejsca i terminy spotkań przy urnie:

Rejon 7

26.02.2020  godz. 10.00 - 11.00      OIL w Łodzi, ul. Czerwona 3

Rejon 101

27.02.2020  godz. 12.00 - 14.00     NZOZ  STOMED Łowicz, ul. Stary Rynek 14

Data dodania: 6 luty 2020

Nasze serwisy