Logowanie

Zaloguj za pomocą
PWZ i hasła

Zaloguj przez
login.gov

Administratorem Państwa danych osobowych jest Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi z siedzibą w Łodzi (93-005) przy ul. Czerwonej 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@oil.lodz.pl

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w Polityce prywatności.

20 stycznia 2023

Kto może zostać zwolniony z opłacania składki na rzecz OIL

Dotrzymujemy słowa - zawsze! Zapowiadaliśmy, że wprowadzimy kompleksowe rozwiązanie pozwalające lekarzom znajdującym się w trudnej sytuacji wnioskować o zwolnienie z opłat na rzecz OIL i mamy TO!

Okręgowa Rada Lekarska w Łodzi powołała Zespół ds. zwolnień ze składek członkowskich.

Wnioskować o zwolnienie z obowiązku opłacania składek mogą lekarze i lekarze dentyści:

- pozostający w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i socjalnej wykazujący przychód roczny, bez względu na jego źródło, niższy niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw,

- z orzeczonym stopniem niepełnosprawności umiarkowanym lub znacznym,

- wychowujący dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Wniosek o zwolnieniu z obowiązku opłacania składki można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej. Regulamin Zespołu ds. zwolnień ze składek członkowskich, treść uchwały i wniosek do pobrania można znaleźć tutaj: https://oil.lodz.pl/dla-lekarza/do-zalatwienia/skladki/zwolnienie-ze-skladek/?fbclid=IwAR24BJDzr8SW8_tbU0EtBEDkONu_w11f_B2-eoETk2UKYtKWQe1Rx3Y7ujY

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.