Logowanie

Zaloguj za pomocą
PWZ i hasła

Zaloguj przez
login.gov

Administratorem Państwa danych osobowych jest Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi z siedzibą w Łodzi (93-005) przy ul. Czerwonej 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@oil.lodz.pl

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w Polityce prywatności.

Zapomogi i pożyczki

Kontakt

Wiesława Legiędź
tel. 42 683 17 33

e-mail: 
wieslawa.legiedz@oil.lodz.pl

I piętro, pok. 7a

Zapomoga  przysługuje członkowi Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi i przyznawana jest po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanej osoby.

  • losowa – uzależniona od rodzaju zdarzenia i sytuacji materialnej, udzielana jednorazowo lub wielokrotnie, przyznawana bezzwrotnie.

    Zgodnie z Regulaminem Komisji Bytowej trudna sytuacja materialna to w szczególności:
    • dochody na jednego członka rodziny są poniżej 25 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - sytuację taką należy udokumentować odpowiednimi zaświadczeniami (odcinek renty, emerytury, stypendia, alimenty)
    • inne sytuacje losowe (choroba, kradzież, itp.)
    • brak możliwości zatrudnienia – w przypadku absolwentów studiów medycznych
  • celowa na pokrycie składek członkowskich – może być przyznana lekarzowi/lekarzowi dentyście, którego roczne dochody z zatrudnienia nie przekroczyły kwoty przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia w danym roku.

W szczególnych przypadkach udzielane są nieoprocentowane pożyczki do wysokości nieprzekraczającej dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za rok poprzedni

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.