Logowanie

Zaloguj za pomocą
PWZ i hasła

Zaloguj przez
login.gov

Administratorem Państwa danych osobowych jest Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi z siedzibą w Łodzi (93-005) przy ul. Czerwonej 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@oil.lodz.pl

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w Polityce prywatności.

Bony rehabilitacyjne

Kontakt

Wiesława Legiędź
tel. 42 683 17 33

e-mail:
wieslawa.legiedz@oil.lodz.pl

I piętro, pok. 7a

Przysługują członkowi Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi po ukończeniu 65 roku życia w kwocie nieprzekraczającej 1000 zł w ciągu 2 lat kalendarzowych.

Uwaga!

Od dnia 20 października 2020 r. lekarz starający się o dofinansowanie zobowiązany jest podpisać zawarte we wniosku zobowiązanie do zwrotu przyznanej mu pomocy finansowej jeśli przed upływem dwóch lat od wypłacenia tej pomocy, zostanie skreślony z listy członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi z powodu:

 • przeniesienia się lekarza na teren innej OIL
 • złożenia przez lekarza oświadczenia o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu 
 • utraty prawa wykonywania zawodu z powodu: utraty obywatelstwa polskiego lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej; ubezwłasnowolnienia; upływu czasu na jaki zostało wydane
 • pozbawienia lekarza prawa wykonywania zawodu

Należy złożyć:

 • wniosek o wsparcie dla lekarzy seniorów
 • dokumenty potwierdzające poniesienie przez lekarza/lekarza dentystę kosztów na świadczenia:
  • pomoc pielęgniarska
  • pomoc w bieżących sprawach życia codziennego
  • rehabilitacyjne
  • opiekuńcze mające na celu stymulowanie i poprawianie sprawności psychicznej i motorycznej
  • sanatoryjne

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.