WYBORY

Wybory do samorządu lekarskiego na IX kadencję czytaj więcej

Logowanie

Zaloguj za pomocą
PWZ i hasła

Zaloguj przez
profil zaufany

Szczepienia profilaktyczne

Kontakt

Wiesław Legiędź
tel. 42 683 17 33

e-mail:
wieslawa.bak@hipokrates.org
wieslawa.bak@oil.lodz.pl

I piętro, pok. 7a

Dofinansowanie kosztów szczepień profilaktycznych przysługuje:

Członkom Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi, którzy w chwili szczepienia ukończyli 70 lat:

  • szczepienie przeciwko pneumokokom

Dzieciom, które w dniu szczepienia nie ukończyły 18 lat i których przynajmniej jedno z rodziców jest członkiem Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi:

  • szczepienie przeciwko pneumokokom
  • szczepienie przeciwko meningokokom

Uwaga!

Od dnia 20 października 2020 r. lekarz starający się o dofinansowanie zobowiązany jest podpisać zawarte we wniosku zobowiązanie do zwrotu przyznanej mu pomocy finansowej jeśli przed upływem dwóch lat od wypłacenia tej pomocy, zostanie skreślony z listy członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi z powodu:

  • przeniesienia się lekarza na teren innej OIL
  • złożenia przez lekarza oświadczenia o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu 
  • utraty prawa wykonywania zawodu z powodu: utraty obywatelstwa polskiego lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej; ubezwłasnowolnienia; upływu czasu na jaki zostało wydane
  • pozbawienia lekarza prawa wykonywania zawodu

 

Należy złożyć:

  • wniosek
  • imienny dowód zakupu szczepionki (faktura, rachunek)
  • zaświadczenie o zaszczepieniu

Dofinansowywane są szczepienia po 1 stycznia 2019 roku i wyłącznie jedna dawka tego samego szczepienia.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.