Logowanie

Zaloguj za pomocą
PWZ i hasła

Zaloguj przez
profil zaufany

Administratorem Państwa danych osobowych jest Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi z siedzibą w Łodzi (93-005) przy ul. Czerwonej 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@oil.lodz.pl

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w Polityce prywatności.

Szczepienia profilaktyczne

Kontakt

Wiesław Legiędź
tel. 42 683 17 33

e-mail:
wieslawa.bak@hipokrates.org
wieslawa.bak@oil.lodz.pl

I piętro, pok. 7a

UWAGA!

Od dzisiaj tj. 24 marca 2021 roku można składać wnioski o dofinansowanie jednej dawki szczepienia.

Dofinansowanie przysługuje:

- lekarzom i lekarzom dentystom, którzy ukończyli 65 lat, za szczepionkę przeciwko pneumokokom, na kwotę 250 zł,

- dzieciom, które nie ukończyły 18 lat za szczepionkę przeciwko pneumokokom na kwotę 250 zł oraz szczepionkę przeciwko meningokokom na kwotę 300 zł.


Do wniosku należy dołączyć :

- imienny dowód zakupu szczepionki (może być wystawiony na dziecko) oraz
- poświadczenie szczepienia

Dofinansowania mogą być przyznane w odniesieniu do szczepień wykonanych po dniu 1 września 2020 roku.

Uwaga!  Wnioski można składac mailowo na adres: wieslawa.bak@hipokrates.org

 • Warunki uzyskania dofinansowania

  Dofinansowanie kosztów szczepień profilaktycznych przysługuje:

  Członkom Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi, którzy w chwili szczepienia ukończyli 65 lat:

  • szczepienie przeciwko pneumokokom

  Dzieciom, które w dniu szczepienia nie ukończyły 18 lat i których przynajmniej jedno z rodziców jest członkiem Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi:

  • szczepienie przeciwko pneumokokom
  • szczepienie przeciwko meningokokom

  Uwaga!

  Od dnia 20 października 2020 r. lekarz starający się o dofinansowanie zobowiązany jest podpisać zawarte we wniosku zobowiązanie do zwrotu przyznanej mu pomocy finansowej jeśli przed upływem dwóch lat od wypłacenia tej pomocy, zostanie skreślony z listy członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi z powodu:

  • przeniesienia się lekarza na teren innej OIL
  • złożenia przez lekarza oświadczenia o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu 
  • utraty prawa wykonywania zawodu z powodu: utraty obywatelstwa polskiego lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej; ubezwłasnowolnienia; upływu czasu na jaki zostało wydane
  • pozbawienia lekarza prawa wykonywania zawodu

  Należy złożyć:

  • wniosek
  • imienny dowód zakupu szczepionki (faktura, rachunek)
  • zaświadczenie o zaszczepieniu

  Dofinansowywane są szczepienia po 1 stycznia 2019 roku i wyłącznie jedna dawka tego samego szczepienia. 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.