Logowanie

Zaloguj za pomocą
PWZ i hasła

Zaloguj przez
login.gov

Administratorem Państwa danych osobowych jest Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi z siedzibą w Łodzi (93-005) przy ul. Czerwonej 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@oil.lodz.pl

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w Polityce prywatności.

Szczepienia profilaktyczne

Kontakt

Wiesław Legiędź
tel. 42 683 17 33

e-mail:
wieslawa.legiedz@oil.lodz.pl

I piętro, pok. 7a

UWAGA!

Fundusz przeznaczony na refundację szczepień w 2023 roku został wyczerpany.

 

 

Dofinansowanie kosztów szczepień profilaktycznych przysługuje:

Członkom Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi, którzy w chwili szczepienia ukończyli 65 lat:

 • za szczepionkę przeciwko pneumokokom na kwotę 250 zł (nie więcej niż jedna dawka).

Dzieciom, które w dniu szczepienia nie ukończyły 18 lat i których przynajmniej jedno z rodziców jest członkiem Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi:

 • za szczepionkę przeciwko pneumokokom na kwotę 250 zł (nie więcej niż jedna dawka);
 • za szczepionkę przeciwko meningokokom na kwotę 350 zł (nie więcej niż dwie dawki);
 • za szczepionkę przeciwko HPV na kwotę 450 zł (nie więcej niż jedna dawka).

Do wniosku należy dołączyć :

- imienny dowód zakupu szczepionki (może być wystawiony na dziecko) oraz
- poświadczenie szczepienia

Dofinansowania mogą być przyznane w odniesieniu do wniosków o przyznanie dofainansowania kosztów szczepień profilaktycznych złożonych po dniu 1 listopada 2022 roku.

Uwaga!  Wnioski można składac mailowo na adres: wieslawa.legiedz@oil.lodz.pl

Wniosek online dostępny jest dla zalogowanych lekarzy

wniosek online dla dzieci wniosek online dla dorosłych

 • UWAGA!

  Od dnia 20 października 2020 r. lekarz starający się o dofinansowanie zobowiązany jest podpisać zawarte we wniosku zobowiązanie do zwrotu przyznanej mu pomocy finansowej jeśli przed upływem dwóch lat od wypłacenia tej pomocy, zostanie skreślony z listy członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi z powodu:

  • przeniesienia się lekarza na teren innej OIL
  • złożenia przez lekarza oświadczenia o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu 
  • utraty prawa wykonywania zawodu z powodu: utraty obywatelstwa polskiego lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej; ubezwłasnowolnienia; upływu czasu na jaki zostało wydane
  • pozbawienia lekarza prawa wykonywania zawodu

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.