Logowanie

Zaloguj za pomocą
PWZ i hasła

Zaloguj przez
login.gov

Administratorem Państwa danych osobowych jest Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi z siedzibą w Łodzi (93-005) przy ul. Czerwonej 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@oil.lodz.pl

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w Polityce prywatności.

Odznaczenie Zasłużony Nauczyciel Lekarzy

Delegaci XVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Bełchatowie, który odbył się w kwietniu 2002 r., na wniosek Grzegorza Mazura zaapelowali do Okręgowej Rady Lekarskiej o podjęcie działań zmierzających do ustanowienia tytułu honorowego dla wzorowych nauczycieli lekarzy, aby oddać należyty szacunek mistrzom w zawodzie, zasłużonym dla kształcenia młodych lekarzy – swoich następców. 

Uchwałami Okręgowej Rady Lekarskiej z 15 listopada 2002 r., z 29 października 2013 r.  oraz z 28 listopada 2017 r. ustanowiono regulamin przyznawania odznaczenia „Zasłużony Nauczyciel Lekarzy”.

Zgodnie z regulaminem:

 • nagroda przyznawana jest raz w roku i wręczana w trakcie Okręgowego Zjazdu Lekarzy;
 • nagrodę mogą otrzymać osoby, które odznaczały się wieloletnią wybitną działalnością i szczególnymi zasługami na polu przed- i podyplomowego kształcenia lekarzy;
 • nagrodę przyznaje Kapituła złożona z członków Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi oraz przewodniczącego Komisji Kształcenia Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi, na wniosek co najmniej dwóch lekarzy - członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi – kształcących się pod kierunkiem lekarza, któremu ma zostać przyznana nagroda. Jeżeli kandydatem jest członek Kapituły, jest on wyłączony z udziału w posiedzeniu Kapituły, na którym ma być rozpoznawany wniosek  o przyznanie mu odznaczenia;
 • nagroda ma postać medalu i dyplomu;
 • wnioski dotyczące tej samej osoby mogą być powtarzane, jeśli w danym roku kalendarzowym nie umożliwiły uzyskania nagrody;
 • kapituła nagrody określa liczbę nagród możliwych do przyznania w danym roku.
 • Lekarze uhonorowani tytułem „Zasłużony Nauczyciel Lekarzy”

  XVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy – Sieradz, 29 marca 2003 r.:

  Prof. dr hab. n. med. Antoni Prusiński (Delegatura Łódzka)
  Lek. dent. Teresa Sumera-Wiśniewska (Delegatura Łódzka)
  Prof. dr hab. n. med. Janusz Wasiak (Delegatura Łódzka)
  Dr n. med. Jędrzej Gajda (Delegatura Piotrkowska)
  Lek. Mirosław Misztalski (Delegatura Sieradzka)
  Lek. Stanisław Wilczyński (Delegatura Skierniewicka)

  XIX Okręgowy Zjazd Lekarzy – Skierniewice, 20 marca 2004 r.:

  Lek. Danuta Durajska (Delegatura Łódzka)
  Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Rybiński (Delegatura Łódzka)
  Lek. dent. Zdzisław Hoffer (Delegatura Piotrkowska)
  Lek. Tusnelda Zacierka (Delegatura Piotrkowska)
  Lek. Jan Wajs (Delegatura Sieradzka)
  Lek. Bolesław Rządzki (Delegatura Skierniewicka)

  XX Okręgowy Zjazd Lekarzy – Łódź, 2 kwietnia 2005 r.:

  Prof. dr hab. n. med. Barbara Dębiec (Delegatura Łódzka)
  Dr n. med. Andrzej Jerzy Szadkowski (Delegatura Łódzka)
  Lek. dent. Mariola Wygrzywalska - Błaszczyk
  Dr n. med. Leszek Ziemba (Delegatura Łódzka)
  Lek. Krystyna Religa (Delegatura Piotrkowska)
  Lek. Janusz Patryn (Delegatura Sieradzka)
  Lek. Henryk Sokołowski (Delegatura Skierniewicka)

  XXII Okręgowy Zjazd Lekarzy - Piotrków Trybunalski, 1 kwietnia 2006 r.:

  Lek. Maria Sikora-Drobniewska (Delegatura Łódzka)
  Dr n. med. Romuald Pietraszun (Delegatura Łódzka)
  Dr n. med. Stanisław Łęski (Delegatura Piotrkowska)
  Lek. dent. Irena Elerowska (Delegatura Sieradzka)
  Lek. Jerzy Żelezik (Delegatura Sieradzka)
  Lek. dent. Barbara Jagiełło (Delegatura Skierniewicka)

  XXIII Okręgowy Zjazd Lekarzy - Sieradz, 31 marca 2007 r.:

  Dr med. Stanisław Ciechowicz (Delegatura Łódzka)
  Lek. dent. Krystyna Rybacka (Delegatura Łódzka)
  Prof. dr hab. n. med. Janusz Wendorff (Delegatura Łódzka)
  Lek. Józef Ziółkowski (Delegatura Piotrkowska)
  Lek. Anna Janaszczyk-Preczyńska (Delegatura Sieradzka)
  Dr med. Edward Chętko (Delegatura Skierniewicka)

  XXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy - Skierniewice, 12 kwietnia 2008 r.:

  Dr med. Zofia Gundlach-Pszenicka (Delegatura Łódzka)
  Dr n. med. Aleksander Niewodniczy (Delegatura Łódzka)
  Lek. Włodzimierz Nowakowski (Delegatura Piotrkowska)
  Lek. dent. Andrzej Ochalski (Delegatura Piotrkowska)
  Lek. Józef Adamaszek (Delegatura Sieradzka)
  Dr n. med. Waldemar Grabowski (Delegatura Skierniewicka)

  XXV Okręgowy Zjazd Lekarzy - Dobieszków k. Łodzi, 27-28 marca 2009 r.:

  Dr n. med. (dent.) Anna Motycka-Wranicz (Delegatura Łódzka)
  Dr n. med. Jerzy Pawłowski (Delegatura Łódzka)
  Prof. dr hab. n. med. Marek Zawirski (Delegatura Łódzka) 
  Dr n. med.Andrzej Filipiak (Delegatura Piotrkowska)
  Lek. Jadwiga Teluk (Delegatura Sieradzka)
  Lek. Witold Morawski (Delegatura Skierniewicka)

  XXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy - Proszenie k. Piotrkowa Trybunalskiego, 10 kwietnia 2010 r.:

  Dr n. med. Krystyna Śmiałowska-Kędzia (Delegatura Łódzka)
  Prof. dr hab. n. med. Andrzej Klimek (Delegatura Łódzka)
  Dr n. med. Andrzej Oszczygieł (Delegatura Piotrkowska)
  Lek. Jerzy Rzeńca (Delegatura Sieradzka)
  Lek. Franciszek Fijałkowski (Delegatura Skierniewicka)
  Lek. dent. Lucyna Kwiecińska-Jakubczyk (Delegatura Sieradzka)

  XXVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy - Smardzew k. Sieradza, 9 kwietnia 2011 r.:

  Lek. Marian Kobos (Delegatura Łódzka)
  Prof. dr hab. n. med. Alicja Iwaszkiewicz-Zasłonka (Delegatura Łódzka)
  Lek. Izydor Dębiec (Delegatura Piotrkowska)
  Dr n. med. Eugeniusz Cisiecki (Delegatura Sieradzka)
  Dr n. med. Halina Krajewska (Delegatura Skierniewicka)
  Lek. dent. Jolanta Jaroszyńska-Kasprzak (Delegatura Łódzka)

  XXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy - Nieborów k. Łowicza, 24 marca 2012 r.:

  Dr med. Marian Graczyk (Delegatura Łódzka)
  Lek. Jacek Gzik (Delegatura Piotrkowska)
  Lek. Danuta Jędrzejczyk (Delegatura Sieradzka)
  Lek. Edward Pyziołek (Delegatura Skierniewicka)
  Lek. dent. Ewa Woźniacka (Delegatura Piotrkowska)

  XXX Okręgowy Zjazd Lekarzy - Słok k. Bełchatowa, 12-13 kwietnia 2013 r.:

  Prof. dr hab. n. med. Marek Sosnowski (Delegatura Łódzka)
  Lek. Marek Stanisław Sobocki (Delegatura Piotrkowska)
  Dr n. med. Antoni Alichniewicz (Delegatura Sieradzka)
  Lek. Tadeusz Kurzawa (Delegatura Skierniewicka)
  Dr n. med. Bożena Łosin-Alichniewicz (dentysta, Delegatura Sieradzka)

  XXXII Okręgowy Zjazd Lekarzy - Słok k. Bełchatowa, 29 marca 2014 r.:

  Prof. nadzw. dr hab. n. med. Maria Lucyna Gołębiowska, prof. zwyczajny AM w Łodzi (Delegatura Łódzka)
  Prof. dr hab. n. med. Marek Wiktor Łukomski (Delegatura Łódzka)
  Lek. Witold Stanisław Orski (Delegatura  Piotrkowska)
  Dr n. med. Romuald Laskowski (Delegatura Sieradzka)
  Lek. Zdzisław Mazurkiewicz (Delegatura Skierniewicka)

  XXXIII Okręgowy Zjazd Lekarzy - Smardzew k. Sieradza, 11 kwietnia 2015 r.:

  Prof. dr hab. n. med. Józef Matych (Delegatura Łódzka)
  Dr n. med. Alina Mochecka-Thoelke (Delegatura Łódzka)
  Lek. Paweł Sędziński (Delegatura  Piotrkowska)
  Dr n. med. Bogdan Eckersdorf (Delegatura Sieradzka)
  Lek. Anna Karasińska-Miszczak (Delegatura Skierniewicka)
  Dr hab. n. med. Natalia Wojtowicz, prof. zwyczajny AM w Łodzi (lek. dentysta, Delegatura Łódzka)

  XXXIV okręgowy Zjazd Lekarzy - Nieborów k.Łowicza, 9 kwietnia 2016 r.:

  Prof.dr hab. n. med. Wiesława Torzecka (Delegatura Łódzka)
  Dr n. med. Kazimierz Kaczorowski (Delegatura Łódzka)
  Lek. Elżbieta Teleman-Kaczorowska (Delegatura Piotrkowska)
  Lek. Marek Frymus (Delegatura Sieradzka)
  Lek. Jadwiga Gerent-Kosmowska (Delegatura Skierniewicka)

  XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy - Słok k.Bełchatowa, 1 kwietnia 2017 r.:

  Lek. Jacek Gaździński (Delegatura Łódzka)
  Lek. Januariusz Kaczmarek (Delegatura Łódzka)
  Lek. Jerzy Domżał (Delegatura Piotrkowska)
  Lek. Andrzej Owczarek (Delegatura Sieradzka)
  Lek. Adam Matysiak (Delegatura Skierniewicka)
  Prof. dr hab. med. Halina Pawlicka (lek. dentysta - Delegatura Łódzka)

  XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy - Słok k. Bełchatowa, 30 marca 2019 r.:

  Prof. dr hab. med. Krzysztof Kuzdak (Delegatura Łódzka)
  Lek. Danuta Mazurkiewicz (Delegatura Piotrkowska)
  Dr n. med. Marek Rożniecki (Delegatura Sieradzka)
  Dr n. med. Teresa Kawka-Urbanek (Delegatura Skierniewicka)
  Dr n. med. Lesław Jacek Pypeć (lek. dentysta - Delegatura Łódzka)

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.