Logowanie

Zaloguj za pomocą
PWZ i hasła

Zaloguj przez
login.gov

Administratorem Państwa danych osobowych jest Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi z siedzibą w Łodzi (93-005) przy ul. Czerwonej 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@oil.lodz.pl

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w Polityce prywatności.

RODO

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu korzystania z serwisu internetowego narzędzia wspomagającego działalność ustawową Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi.

Dane podane w serwisie internetowym platformie internetowej będą wykorzystywane do wspomagania zadań Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi, w szczególności: prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów, prowadzenia rejestru ogłoszeń, wsparcia wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty.

Podanie danych w formularzu jest dobrowolne i opiera się na zgodzie. Brak ich podania skutkuje brakiem możliwości korzystania z serwisu internetowego.

Dane pozyskane za pomocą platformy będą przechowywane w następujących okresach:

 • Dla obszaru danych osobowych wspomagających prowadzenie rejestru lekarzy i lekarzy dentystów: do czasu potwierdzenia danych przez pracowników Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi i wpisania ich do systemu informatycznego Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi, jednak nie dłużej niż 7 dni od daty wprowadzenia danych do serwisu internetowego OIL w Łodzi
 • Dla obszaru prowadzenia rejestru ogłoszeń: do czasu usunięcia danych przez wpisującego, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Czerwonej, którą reprezentuje Prezes.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@oil.lodz.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb rozpatrzenia złożonego wniosku, prowadzenia rejestru ogłoszeń lub wsparcia wykonywania zawodu lekarza (np. uzyskanie porady prawnej) na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz wewnętrznych, aktualnie obowiązujących regulaminów Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, prawnicy obsługujący Administratora, operatorzy pocztowi i kurierzy, firmy wspierające obsługę informatyczną oraz świadczące usługi archiwizacyjne.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa regulujące prowadzenie przez Administratora rejestru lekarzy i lekarzy dentystów, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 8. Administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.
 9. Administrator podejmuje czynności związane ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, tj. o profilowaniu w celu przesyłania informacji do skonkretyzowanych specjalności lekarskich, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.