Logowanie

Zaloguj za pomocą
PWZ i hasła

Zaloguj przez
login.gov

Administratorem Państwa danych osobowych jest Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi z siedzibą w Łodzi (93-005) przy ul. Czerwonej 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@oil.lodz.pl

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w Polityce prywatności.

Bon edukacyjny

Kontakt

Urszula Pruszyńska
tel. 42 683 17 25
email: urszula.pruszynska@oil.lodz.pl

Katarzyna Krupska
tel. 42 683 17 60
email: katarzyna.krupska@oil.lodz.pl

II piętro, pok. 21

Każdy członek Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi posiadający pełne prawo wykonywania zawodu i który regularnie opłaca składki członkowskie ma prawo do uzyskania dofinansowania w kwocie 1200 zł w czteroletnim okresie rozliczeniowym.

Wniosek  można składać w jednej z poniższych form:

 • internetowo za pomocą formularza
 • wniosek złożony w oryginale

Dofinansowanie przysługuje:

 • za udział w płatnych kursach, konferencjach, zjazdach
 • za prenumeratę czasopism
 • za zakup książek medycznych

UWAGA! Dofinansowanie nie dotyczy:  kursu LEK, kursu LDEK, studiów podyplomowych oraz kursów do PES

Należy:

 • wypełnić wniosek
 • dołączyć kserokopię imiennej faktury lub imiennego dokumentu potwierdzającego zakup
 • w przypadku kursów, konferencji – dodatkowo należy przedłożyć kserokopię certyfikatu, zaświadczenia, dyplomu
 • UWAGA!

  Od dnia 20 października 2020 r. lekarz starający się o dofinansowanie zobowiązany jest podpisać zawarte we wniosku zobowiązanie do zwrotu przyznanej mu pomocy finansowej jeśli przed upływem dwóch lat od wypłacenia tej pomocy, zostanie skreślony z listy członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi z powodu:

  • przeniesienia się lekarza na teren innej OIL
  • złożenia przez lekarza oświadczenia o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu 
  • utraty prawa wykonywania zawodu z powodu: utraty obywatelstwa polskiego lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej; ubezwłasnowolnienia; upływu czasu na jaki zostało wydane
  • pozbawienia lekarza prawa wykonywania zawodu

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.