WYBORY

Zgłoś kandydata do 22 września czytaj więcej

Logowanie

Zaloguj za pomocą
PWZ i hasła

Zaloguj przez
profil zaufany

Administratorem Państwa danych osobowych jest Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi z siedzibą w Łodzi (93-005) przy ul. Czerwonej 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@oil.lodz.pl

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w Polityce prywatności.

Bon edukacyjny

Kontakt

Urszula Pruszyńska
tel. 42 683 17 25
email: u.pruszynska@hipokrates.org

Katarzyna Krupska
tel. 42 683 17 60
email: k.krupska@hipokrates.org

I piętro, pok. 21

Każdy członek Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi posiadający pełne prawo wykonywania zawodu i który regularnie opłaca składki członkowskie ma prawo do uzyskania dofinansowania w kwocie 600 zł w czteroletnim okresie rozliczeniowym.

Uwaga!

Od dnia 20 października 2020 r. lekarz starający się o dofinansowanie zobowiązany jest podpisać zawarte we wniosku zobowiązanie do zwrotu przyznanej mu pomocy finansowej jeśli przed upływem dwóch lat od wypłacenia tej pomocy, zostanie skreślony z listy członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi z powodu:

  • przeniesienia się lekarza na teren innej OIL
  • złożenia przez lekarza oświadczenia o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu 
  • utraty prawa wykonywania zawodu z powodu: utraty obywatelstwa polskiego lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej; ubezwłasnowolnienia; upływu czasu na jaki zostało wydane
  • pozbawienia lekarza prawa wykonywania zawodu

 

Dofinansowanie przysługuje:

  • za udział w płatnych kursach, konferencjach, zjazdach
  • za prenumeratę czasopism
  • za zakup książek medycznych

Należy:

  • wypełnić wniosek
  • dołączyć kserokopię imiennej faktury lub dokumentu potwierdzającego zakup
  • w przypadku kursów, konferencji – dodatkowo należy przedłożyć kserokopię certyfikatu, zaświadczenia, dyplomu

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.