Logowanie

Zaloguj za pomocą
PWZ i hasła

Zaloguj przez
login.gov

Administratorem Państwa danych osobowych jest Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi z siedzibą w Łodzi (93-005) przy ul. Czerwonej 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@oil.lodz.pl

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w Polityce prywatności.

Lekarz przedsiębiorca

Kontakt

Beata Krawiec
tel. 42 683 17 42
e-mail: praktyki@oil.lodz.pl

I piętro, pok. 9

 

Rejestracja prywatnych praktyk  - tylko online.

UWAGA!!!

 • Obowiązek statystyczny za 2022 rok

  Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 30 § 1 ust. 3 Ustawy o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. (Dz.U. 2020 poz. 443 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2019 r. w sprawie Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020 (Dz. U. poz. 2366 z późn. zm.), podmioty lecznicze wpisane do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą mają obowiązek złożenia sprawozdań statystycznych.

  Podmioty o liczbie pracujących powyżej pięciu osób (niezależnie od formy zatrudnienia) składają sprawozdania wyłącznie w formie elektronicznej poprzez stronę internetową https://ssoz.ezdrowie.gov.pl lub www.cez.gov.pl – zakładka:  Projekty/Statystyka/SSOZ.
  W przypadku podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż pięć osób dopuszcza się przekazywanie danych w formie papierowej, jednak aktualne formularze obowiązujące w 2022 roku (za rok 2021) muszą być pobrane ze strony Centrum e-Zdrowia (zakładka: Projekty/Statystyka/Formularze).

  Sprawozdania w formie papierowej należy przesyłać na adres:

  Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
  Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej - Oddział Zdrowia Publicznego
  ul.Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

  Wypełnienie sprawozdań wymaga zarejestrowania się w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ). Dostęp do systemu znajduje się na stronie https://ssoz.ezdrowie.gov.pl
  Konta użytkowników, którzy wypełniali sprawozdania w latach ubiegłych pozostają aktywne.

  Uwaga!
  Sprawozdania MZ-88 i MZ-89 dotyczące kadry są obowiązkowe dla wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz dla praktyk zawodowych 

  Sprawozdania przypisywane są jednostkom na podstawie kodów resortowych figurujących w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/) oraz na podstawie ankiety, która pojawia się przy pierwszym logowaniu do systemu w danym roku sprawozdawczym.
  Ankietę należy bezwzględnie wypełnić. Niewypełnienie może skutkować brakiem sprawozdań lub przypisaniem niewłaściwych formularzy.

  Przed sporządzeniem sprawozdań należy zapoznać się z objaśnieniami zamieszczonymi na każdym formularzu statystycznym albo na stronie internetowej Centrum e-Zdrowia.
  Informacji udzielają pracownicy Oddziału Zdrowia Publicznego Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi:
  tel.: 42 664-10-36, 42 664-10-56, 42 664-10-68, 42 664-10-72.

   

  W przypadku sprawozdań:

  •  z zakresu medycyny pracy (MZ-35A, MZ-35B) pytania prosimy kierować do właściwego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy (nr telefonu 42 631 46 71);   
  • z zakresu karty szpitalnej MZ-Szp11b oraz sprawozdań MZ-15, MZ-19 i MZ-30 informacji udziela  Instytut Psychiatrii i Neurologii (nr telefonu 22 21 82 225);
  • z zakresu medycyny szkolnej (MZ-06) na pytania odpowiadają administratorzy CeZ oraz  pracownicy Instytutu Matki i Dziecka  (nr telefonu 22 32 77 410).

  W sprawach technicznych prosimy o kontakt z Centrum e-Zdrowia.

  Przypominamy, że za niewywiązywanie się z obowiązku statystycznego bądź przekazywanie danych statystycznych po upływie wyznaczonego terminu grożą konsekwencje prawne określone w art. 57 i 58 ustawy o statystyce publicznej.

   

  Formularze sprawozdań dostępne są na stronie:
  https://cez.gov.pl/projekty/statystyka/formularze/

   

 • Opłaty

  Wpis do rejestru prywatnych praktyk  - 134 zł

  Zmiana wpisu do rejestru - 67 zł

  Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy:
  Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi
  PKO BP SA I/O w Łodzi 98 1020 3352 0000 1602 0010 0362

 • BDO - Baza Danych o Odpadach

  Każdy wytwórca odpadów medycznych od 1 stycznia 2020 r. musi posiadać numer w rejestrze BDO /Baza Danych o Odpadach/ - niezbędny do odbioru odpadów z gabinetu.

  Rejestracja: https://www.bdo.mos.gov.pl

  We wniosku należy wypełnić:

  • dział I – dane placówki
  • dzial XII  - Kod odpadów 180103. 

  Wnioski należy wydrukować, podpisać i wysłać listem poleconym do Urzędu Marszałkowskiego lub przesłać przez internet podpisując się profilem zaufanym.

  Wniosek musi zawierać oświadczenie.

  UWAGA:

  16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

  Ustawa dopuszcza  prowadzenie ewidencji odpadów w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.