WYBORY

Zgłoś kandydata do 22 września czytaj więcej

Logowanie

Zaloguj za pomocą
PWZ i hasła

Zaloguj przez
profil zaufany

Administratorem Państwa danych osobowych jest Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi z siedzibą w Łodzi (93-005) przy ul. Czerwonej 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@oil.lodz.pl

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w Polityce prywatności.

Okręgowa Rada Lekarska - VIII kadencja (2018-2022)

Prezes

dr n. med. Paweł Czekalski

Posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej w 2021 roku:

 • 2 lutego     
 • 9 marca   
 • 27 kwietnia 
 • 29 czerwca          
 • 7 września
 • 26 października
 • 30 listopada

godz. 10.00

Udział w obradach wyłącznie dla członków ORL i zaproszonych gości.

Okręgowa Rada Lekarska kieruje działalnością Okręgowej Izby Lekarskiej w okresie między okręgowymi zjazdami lekarzy.

Zadania Okręgowej Rady Lekarskiej:

 1. sprawuje pieczę nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza przez członków okręgowej izby lekarskiej
 2. upowszechnia zasady etyki lekarskiej oraz dba o ich przestrzeganie
 3. reprezentuje i chroni indywidualne i zbiorowe interesy członków izby
 4. udziela pomocy w realizacji praw członków okręgowej izby lekarskiej
 5. składa okręgowemu zjazdowi lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności i wykonania budżetu
 6. zbiera składki członkowskie i prowadzi ich ewidencję
 7. wykonuje uchwały okręgowego zjazdu lekarzy
 8. ustala liczbę członków prezydium
 9. prowadzi bieżące sprawy izby
 10. wykonuje zadania zlecone przez Naczelną Radę Lekarską
 11. prowadzi okręgowy rejestr lekarzy i lekarzy dentystów
 12. prowadzi rejestr, o którym mowa w art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 13. prowadzi okręgowy rejestr indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich oraz grupowych praktyk lekarskich
 14. prowadzi rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów
 15. wydaje biuletyn okręgowej izby lekarskiej
 16. prowadzi archiwum dokumentacji okręgowej izby lekarskiej

Członkowie:

 • lek. Michał Bobrski
 • dr n. med. Paweł Czarnecki
 • lek. Ewa Denys-Ptaszyńska
 • lek. dent. Irena Elerowska
 • lek. dent. Elżbieta Figas-Kubica
 • lek. Robert Filipczak 
 • lek. dent. Małgorzata Filipowska
 • lek. Artur Flejterski
 • dr n. med. Jolanta Goch
 • dr n. med. Ryszard Golański
 • dr n. med. Waldemar Grabowski
 • dr n. med. Grzegorz Gradowski
 • dr n. med. Łukasz Jasek
 • dr n. med. Elżbieta Jaszczuk
 • lek. Włodzimierz Kardas
 • lek. Dorota Kawnik
 • lek. Zbigniew Kijas
 • lek. Lidia Klichowicz
 • lek. Mateusz Kowalczyk
 • dr n. med. Ewa Kralkowska
 • dr n. med. Grzegorz Krzyżanowski
 • lek. Łukasz Kuncman
 • lek. Wojciech Kuncman
 • lek. dent. Małgorzata Lindorf
 • lek. Tadeusz Lizis
 • lek. Paula Mazan
 • dr n. med. Grzegorz Mazur
 • lek. Marek Nadolski
 • lek. Damian Patecki
 • dr n. med. Lesław Pypeć
 • lek. Robert Sujka
 • lek. Paweł Susłowski
 • lek. dent. Wojciech Szafraniec
 • lek. dent. Edyta Szubert-Nowosielecka
 • lek. dent. Agnieszka Tarka
 • dr hab. n. med. Dariusz Timler
 • lek. dent. Krzysztof Walczykowski
 • lek. Piotr Wiśniewski
 • lek. Jacek Zaborowski
 • lek. Małgorzata Zatke-Witkowska
 • lek. Piotr Ziółkowski
 • lek. Beata Zwolińska

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.