Logowanie

Zaloguj za pomocą
PWZ i hasła

Zaloguj przez
login.gov

Administratorem Państwa danych osobowych jest Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi z siedzibą w Łodzi (93-005) przy ul. Czerwonej 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@oil.lodz.pl

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w Polityce prywatności.

Becikowe

Kontakt

Wiesława Legiędź
tel. 42 683 17 33

e-mail:
wieslawa.legiedz@oil.lodz.pl

I piętro, pok. 7a

Becikowe w kwocie 1000 zł przysługuje w przypadku, gdy przynajmniej jedno z rodziców jest członkiem Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi.

Uwaga! Złóż wniosek online.

Informujemy, że można już składać wniosek o becikowe online. Wniosek dostępny jest dla zalogowanych lekarzy. Wystarczy wypełnić, dołączyć wymagane dokumenty i wysłać. 

Złóż wniosek online

W ciągu sześciu miesięcy od dnia urodzenia dziecka należy:

  • złożyć wniosek wraz z oświadczeniem, że lekarz/lekarz dentysta wychowuje dziecko i pozostaje ono na jego utrzymaniu
  • kopię aktu urodzenia dziecka

 

Uwaga!

Od dnia 20 października 2020 r. lekarz starający się o dofinansowanie zobowiązany jest podpisać zawarte we wniosku zobowiązanie do zwrotu przyznanej mu pomocy finansowej jeśli przed upływem dwóch lat od wypłacenia tej pomocy, zostanie skreślony z listy członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi z powodu:

  • przeniesienia się lekarza na teren innej OIL
  • złożenia przez lekarza oświadczenia o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu 
  • utraty prawa wykonywania zawodu z powodu: utraty obywatelstwa polskiego lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej; ubezwłasnowolnienia; upływu czasu na jaki zostało wydane
  • pozbawienia lekarza prawa wykonywania zawodu

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.