Logowanie

Zaloguj za pomocą
PWZ i hasła

Zaloguj przez
login.gov

Administratorem Państwa danych osobowych jest Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi z siedzibą w Łodzi (93-005) przy ul. Czerwonej 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@oil.lodz.pl

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w Polityce prywatności.

kontakt

pokój nr 9

rejestr@oil.lodz.pl

 

 

 

 

Uwaga!
lekarze posiadający decyzję Ministra Zdrowia nie mogą wykonywać zawodu w formie praktyki zawodowej - opinia prawna

 

 Warunkowe prawo wykonywania zawodu

 Krok I. Uzyskanie pozytywnej decyzji Ministra Zdrowia na warunkowe wykonywanie zawodu

Uzyskaj decyzję Ministra Zdrowia - link

Krok II Złożenie wniosku o uzyskanie warunkowego prawa wykonywania zawodu

• Wniosek W-2F

• Decyzja Ministra Zdrowia

• Dyplom lub jego duplikat potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów

• Dokument potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty, jeśli jest

• Orzeczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy;

• Dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dot. postawy etycznej wydany przez uprawniony organ w państwie, w którym lekarz wykonywał bądź wykonuje zawód lub oświadczenie

• Dokumenty odnoszące się do znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie umożliwiającym wykonywanie zawodu lekarza

• Dokumenty określające przebieg i czas trwania studiów oraz odbytego szkolenia specjalizacyjnego

• Dwa zdjęcia biometryczne

• Podpisane przyrzeczenie lekarskie

Wszystkie dokumenty obcojęzyczne winny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski. Oryginały lub poświadczone za zgodność kopie powinny być przedstawione do wglądu 

Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego ORL rozstrzyga sprawę w formie uchwały o przyznaniu PWZ albo o odmowie przyznania PWZ.

Prawo wykonywania zawodu na określony zakres czynności zawodowych, czas i miejsce

Krok I. Uzyskanie pozytywnej decyzji Ministra Zdrowia na określony zakres czynności

Uzyskaj decyzję Ministra Zdrowia - link

Krok II Złożenie wniosku o uzyskanie warunkowego prawa wykonywania zawodu

Wniosek W-2E

• Decyzja Ministra Zdrowia

• Zaświadczenie od podmiotu leczniczego, potwierdzające zamiar zatrudnienia lekarza

• Dyplom lub jego duplikat potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów

• Dokumenty odnoszące się do znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie umożliwiającym wykonywanie zawodu lekarza

• Dokument potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty

• Orzeczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy

• Dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dot. postawy etycznej wydany przez uprawniony organ w państwie, w którym lekarz wykonywał bądź wykonuje zawód

• Dokument potwierdzający wykonywanie zawodu jako lekarz specjalista w danej dziedzinie medycyny przez okres co najmniej 3 lat w okresie 5 lat bezpośrednio poprzedzających uzyskanie zaświadczenia,

• Dokumenty określające przebieg I czas trwania studiów oraz odbytego szkolenia specjalizacyjnego

• Dwa zdjęcia biometryczne

• Podpisane przyrzeczenie lekarskie

Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego ORL rozstrzyga sprawę w formie uchwały o przyznaniu PWZ albo o odmowie przyznania PWZ.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.