WYBORY

Wybory do samorządu lekarskiego na IX kadencję czytaj więcej

Logowanie

Zaloguj za pomocą
PWZ i hasła

Zaloguj przez
profil zaufany

Newsletter prawniczy

Data publikacji

Styczeń 2021
01.01.2021

Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

1 stycznia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 2304–2305).

01.01.2021

NFZ

1 stycznia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania (Dz.U, z 2020 r., poz. 2214).

01.01.2021

NFZ

1 stycznia 2021 r. (z wyjątkami) weszła w życie ustawa z 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 2345). Ustawa zmienia również ustawę o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie: 1/ przetwarzania niektórych danych osobowych rezydentów; 2/ finansowania rezydentur; 3/ informacji przekazywanych przez podmioty prowadzące rezydenturę.

01.01.2021

Szczepienia ochronne

1 stycznia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1964). Obowiązkiem szczepień ochronnych objęto choroby zakaźne wywołane przez rotawirusy.

01.01.2021

Recepty

1 stycznia 2021 r. (z wyjątkami) weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept (Dz.U. z 2020 r., poz. 2424). Do 30 czerwca 2021 r. recepty mogą być realizowane na zasadach dotychczasowych. Dopuszcza się stosowanie druków recept zgodnych ze wzorem obowiązującym przed dniem wejścia w życie: 1) niniejszego rozporządzenia, 
2) rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz.U. z  poz. 745, z późn. zm. 3) – jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.