WYBORY

Zgłoś kandydata do 22 września czytaj więcej

Logowanie

Zaloguj za pomocą
PWZ i hasła

Zaloguj przez
profil zaufany

Administratorem Państwa danych osobowych jest Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi z siedzibą w Łodzi (93-005) przy ul. Czerwonej 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@oil.lodz.pl

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w Polityce prywatności.

15 września 2021

Apelujemy o pilną interwencję w sprawie toksykologii

Okręgowa Rada Lekarska w Łodzi wystosowała apel dotyczący sytuacji jaka zaistniała w województwie łódzkim w związku z likwidacją Ośrodka Leczenia Ostrych Zatruć w IMP w Łodzi. W apelu czytamy:

W związku z likwidacją Ośrodka Leczenia Ostrych Zatruć w IMP w Łodzi powstaje realne zagrożenie życia i zdrowia pacjentów, którzy ulegli ostremu zatruciu na terenie naszego województwa. Toksykologia kliniczna zajmuje się zatruciami, lekami, truciznami pochodzenia chemicznego (np. środki ochrony roślin), roślinnego i zwierzęcego, a leczenie tych chorych wymaga ogromnej wiedzy specjalistycznej o mechanizmach działania trucizn.

Łódzki Ośrodek rocznie hospitalizował i leczył ambulatoryjnie ok. 2000 chorych. W chwili przyjęcia ok. 1/3 to chorzy z zaburzeniami świadomości, nieprzytomni, często z zaburzeniami oddechu i krążenia, wymagający natychmiast intensywnej terapii, a wielu z nich dializoterapii oraz podawania specyficznych odtrutek, itd. Lekarze dyżurni przez całą dobę udzielali konsultacji telefonicznej lekarzom z innych oddziałów szpitalnych z miejscowości, w których nie ma ośrodków toksykologicznych. Oddziały internistyczne nie są merytorycznie przygotowane do leczenia tych chorych. Duża ilość pacjentów z nagłymi zachorowaniami w SOR-ach i IOM-y szpitali wielospecjalistycznych, które są obarczone leczeniem chorych w ciężkim stanie z różnych specjalności, spowoduje, że pacjenci toksykologiczni nie będą właściwie leczeni. Szansa na wyleczenie pacjenta z ostrym zatruciem zależy w ogromnym stopniu od czasu podjęcia właściwego leczenia. Opóźnienie tego leczenia stwarza dla pacjenta zagrożenie życia lub niebezpieczeństwo powstania trwałych uszkodzeń wielonarządowych.

Ośrodki toksykologiczne zabezpieczają również bezpieczeństwo pacjentów w czasie zatruć masowych, np. pożary, awarie przemysłowe, awarie w trakcie transportu środków chemicznych, współdziałając w tym względzie ze Strażą Pożarną i całym systemem ratownictwa.

Łódzki Ośrodek Toksykologiczny był elementem sieci ośrodków toksykologicznych w Polsce, które są wzorowane na organizacji takich sieci we wszystkich krajach europejskich i zniszczenie dorobku i doświadczenia tego Ośrodka, zagraża bezpieczeństwu zdrowotnemu mieszkańców naszego województwa w tej trudnej i niebezpiecznej dziedzinie medycyny.

Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi, stając w obronie zdrowia i życia pacjentów oraz bezpieczeństwa pracy lekarzy,  wzywa do bezzwłocznego odtworzenia oddziału leczenia ostrych zatruć z informacją toksykologiczną i zlokalizowanie go najlepiej w miejskim lub wojewódzkim szpitalu wieloprofilowym. Przyszłościowe plany odtworzenia takiego ośrodka w 2023 roku w CKD nie zabezpieczają bowiem pacjentów w chwili obecnej.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.