Logowanie

Zaloguj za pomocą
PWZ i hasła

Zaloguj przez
profil zaufany

11 września 2020

Wyniki ankiety dotyczącej warunków pracy lekarzy dentystów w trakcie epidemii

Tagi: 

#koronawirus

Według danych Naczelnej Izby Lekarskiej obecnie prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty posiada w Polsce ponad 42 tys. osób, spośród których większość to lekarze dentyści zarejestrowani jako czynnie wykonujący zawód.

Ankietę przeprowadzono w czerwcu 2020 roku, drogą on-line, przy użyciu formularza ankietowego. Zawierała  ona 27 pytań, w  tym w bloku  pytań  merytorycznych  było  17  pytań zamkniętych oraz 1 otwarte. Zakres badania ankietowego obejmował główne zagadnienia:  A.  wpływ  sytuacji  pandemii  bezpośrednio  na  respondentów,  a  także  na prowadzone przez nich praktyki, B.  problemy i trudności związane z bieżącą działalnością, C.  możliwości wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej.

W badaniu wzięło udział 1338 lekarzy dentystów, w tym kobiety stanowiły  80,34% (1075 osób), a  mężczyźni 19,66% ( 263 osób). Wśród zrealizowanych ankiet najwięcej bo 592 (44%) należało do osób w wieku 51-65 lat oraz w wieku 35-50  lat tj. 482 ankiet  (36 %). Stosunkowo niewiele było respondentów w wieku do 35 lat – 191 ankiet (14,28%). Poniżej 5,5 % ankiet wypełniły osoby w przedziale wiekowym powyżej 65 roku życia (73 ankiety).

Najwięcej  wśród  osób  ankietowanych  pracowało w zawodzie w przedziale od 26 do 35 lat (478 osób) oraz w przedziale od 16 do 25 lat  (351  osób), razem stanowili 62%.  W grupie z doświadczeniem od 6 do 15 lat znalazło się 273 osób (20%). Natomiast  osoby  z  doświadczeniem  od  36  do  45  lat  było  nieco  ponad  10% ankietowanych. Osoby z niewielkim doświadczeniem  tj. do 5 lat praktyki w zawodzie, stanowiły nieliczną grupę (77 osób) podobnie jak osoby z najdłuższym stażem pracy tj. powyżej 45 lat (20 osób). Lekarzy bez żadnej specjalizacji było 43% ( 583 osób). Najwięcej lekarzy, bo aż 870 pracowało w ramach indywidualnej praktyki, przy czym  65% lekarzy w więcej niż jednym miejscu. Na umowie z NFZ pracowało 54% respondentów.

Jeśli chodzi o cyfryzację, to 198 ( 15%) lekarzy nie korzysta jeszcze z żadnych elektronicznych form dokumentacji, w tym z elektronicznej  recepty. Jednak zdecydowana  większość , bo 65% pracuje  z wykorzystaniem najbardziej zaawansowanego modelu dokumentacji medycznej.   

W części pytań dotyczącej bezpośrednio epidemii, 1296 (97%) lekarzy stwierdziło, że nie miało żadnego bezpośredniego kontaktu z osobami zakażonymi koronawirusem. Tylko 7% lekarzy  dentystów poddało się testowi na obecność koronawirusa.  

Kolejne pytania dotyczyły problemów, na jakie napotkali lekarze dentyści w swojej pracy zawodowej w związku z epidemią. Okazało się, że 62% lekarzy dentystów miało problem z zakupem środków do ochrony. Lekarze dentyści wymieniali takie problemy jak: cena nieadekwatna do jakości produktu,  brak wskazówek jednoznacznych jakie produkty są najbardziej skuteczne, reglamentacja środków w szpitalach, limity środków na kupującego, brak działań państwa w zakresie drastycznej zwyżki cen,   fałszowane atesty produktów, brak  jednoznacznych  wytycznych  z  GIS  i  pomocy  w  zorganizowaniu  pracy  i zabezpieczeniu pacjentów,  długi czas oczekiwania na dostawy.

Według  37% respondentów  poziom  zabezpieczeń  przy wizytach  pacjentów  bez  stwierdzonego  zakażenia  koronawirusem  mający  swe odzwierciedlenie  w  projekcie  zaleceń  Ministerstwa  Zdrowia  z  dnia  5  maja  br.  był  wystarczający. Niewiele  mniej  bo  26%  ankietowanych  wskazała  nawet,  że  był  nadmierny, natomiast 14% osób wskazało, że był niewystarczający.

Wzrost cen usług stomatologicznych wprowadziło 381 ( 41%) respondentów, natomiast 76 (8%) wprowadziło dodatkową opłatę .

Jeśli chodzi o tarczę antykryzysową to 61( 4.5%)  respondentów nie skorzystało z żadnej form pomocy. Pozostałe 95% osób korzystało ze: zwolnienie ze składek ZUS (1023); świadczenia postojowego (742), wsparcia w wypłacaniu wynagrodzeń pracownikom (213), mikropożyczki (896) i  subwencja Polskiego Funduszu Rozwoju (Tarcza PFR); (347). Każdy respondent mógł wybrać więcej niż 1 odpowiedź. Czterdzieści procent respondentów  podało , że nie było znaczących problemów podczas ubiegania się o ww. wsparcie .

Lekarze dentyści zostali również poproszeni o ocenę swojej obecnej sytuacji zawodowej. Problemy  z  pozyskaniem  pacjentów  i zapełnieniem grafika wizyt ma obecnie 34%  ankietowanych. Natomiast  jako bardzo dobrą swoją sytuację oceniło 3% lekarzy pracujących w sektorze prywatnym oraz 6% lekarzy pracujących w ramach umowy z NFZ, jako dobrą odpowiednio 13 % prywatnych i 27% na NFZ. Jako złą sytuację oceniło 29% lekarzy przyjmujących prywatnie  i 40%  lekarzy pracujących na NFZ. Pozostali oceniali sytuację jako stabilną lub nie mieli zdania.

Patrycja Proc

źródło: nil.org.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.