WYBORY

Zgłoś kandydata do 22 września czytaj więcej

Logowanie

Zaloguj za pomocą
PWZ i hasła

Zaloguj przez
profil zaufany

Administratorem Państwa danych osobowych jest Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi z siedzibą w Łodzi (93-005) przy ul. Czerwonej 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@oil.lodz.pl

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w Polityce prywatności.

8 września 2021

Chcemy więcej pomagać

„Panaceum” rozmawia z lek. med. Zbigniewem Kijasem, ortopedą, zastępcą sekretarza oraz przewodniczącym Komisji Bytowej i Finansowo-Budżetowej ORL w Łodzi.

„Panaceum”: – Jakie są zadania Komisji Bytowej działającej w ramach łódzkiego samorządu lekarskiego?

dr Zbigniew Kijas: – Rolą Komisji Bytowej jest udzielanie wsparcia lekarzom i lekarzom dentystom zrzeszonym w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi. Pomagamy wszystkim tym, którzy tego potrzebują i zwrócą się do nas o pomoc – czy to w przypadku zdarzeń losowych czy problemów zdrowotnych. Komisja działa nieprzerwanie od reaktywacji samorządu lekarskiego na podstawie uchwały z 1989 r., ostatnie zmiany w regulaminie zostały wprowadzone w kwietniu 2021 r.. Pierwszą przewodniczącą Komisji była dr Danuta Lewoc, następnie dr Małgorzata Pełka, potem Komisji przewodniczyła dr Kalina Jaskuła (Pokuszyńska). Ja jestem następcą i kontynuatorem ich działalności, starając się ciągle rozwijać zakres pomocy udzielanej lekarzom. Pracujemy w dziesięcioosobowym składzie, właściwie stałym od przynajmniej czterech kadencji. Oczywiście wspomagają nas pracownicy biura OIL.

– Komu udzielana jest pomoc?

– Wszystkim członkom łódzkiej OIL, którzy tej pomocy potrzebują i złożą odpowiedni wniosek do naszej Komisji. Uważam, że jednym z ważniejszych aspektów naszego działania jest pomoc sierotom po lekarzach. Jako przykład mogę podać przypadek z zeszłego roku, kiedy w wypadku samochodowym zginęła lekarka z mężem, osieracając roczne dziecko. Dla tego dziecka stworzyliśmy stypendium.

– Jakim budżetem dysponuje Komisja Bytowa?

– Komisja otrzymuje 15% sumy wszystkich składek, jakie wpływają do Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi. Do 15 sierpnia 2021 r. potrzebującym lekarzom przekazaliśmy już 748 530 zł. Na zapomogi losowe przeznaczyliśmy 318 443 zł, na zapomogi z tytułu zgonu – 171 500 zł, becikowe to kolejne 188 000 zł. Chce zaznaczyć, ze szczególną opieką staramy się otaczać naszych seniorów, zwłaszcza powyżej 70. roku życia – dla nich przeznaczyliśmy 10 000 zł na tzw. bony rehabilitacyjne. Chcę podkreślić, że już 59 lekarzy seniorów skorzystało z tej formy pomocy. Naszym wsparciem chcemy objąć jak największą grupę potrzebujących, dlatego w marcu 2020 r. obniżyliśmy wiek uprawniający do korzystania z tego dofinansowania z 75 na 70 lat, a od września 2020 r. podwyższyliśmy kwotę dofinansowania bonu rehabilitacyjnego z 600 na 1000 zł.

– Czy pomoc jest tylko w formie finansowej?

– Nie, ale główną formą naszej pomocy jest właśnie pomoc finansowa. Z innych form pomocy to organizacja tzw. paczek świątecznych dla lekarzy seniorów oraz dla dzieci po zmarłych lekarzach. W ramach takiej pomocy jest też finasowanie jedenastu codziennych obiadów dla seniorów, które są im dowożone do domu. Z innych form pomocy, o których jeszcze nie wspomnieliśmy, mamy nieoprocentowane pożyczki celowe, np. na specjalistyczne leczenie oraz zapomogę celową na pokrycie składek członkowskich.

– Czy te inicjatywy są nowe, czy prowadzone przez samorząd cały czas?

Są one oczywiście prowadzone systematycznie od wielu kadencji. Kwoty za ostatnie cztery lata obecnej kadencji są odpowiednio wyższe niż te, o których wspominaliśmy za ostatni rok. Na zapomogi losowe w latach 2018–2021 przeznaczyliśmy 1 840 317, 38 zł, na zapomogi z tytułu zgonu było to 809 480 zł, na becikowe – 997 000 zł, bony rehabilitacyjne to kolejne 38 243,10 zł. Ponadto na bony edukacyjne, które są przyznawane przez Komisję Kształcenia, izba wydała 629 471,28 zł, a na dofinasowanie szczepień – 172 037,78 zł.

– Refundacja szczepień to chyba jedna z nowszych inicjatyw samorządu łódzkiego. Jakie są to szczepienia i kto może je otrzymać?

– Tak, fundusz ten powstał w 2019 r. Na szczepienia w obecnym  roku wydaliśmy już kwotę 60 587 zł. Dla lekarzy w wieku ponad 65 lat dofinansowujemy do 250 zł za szczepienie na pneumokoki oraz dla dzieci lekarskich do 18. roku życia dofinansowujemy do 250 zł za szczepienie na pneumokoki oraz do 300 zł za szczepienie na meningokoki. Do sierpnia 2021 r. zrefundowano ogółem 535 dawek szczepionek przeciw meningokokom i pneumokokom. Ponadto od 2020 r. dwudziestu  lekarzy seniorów po 65. roku życia skorzystało z refundacji na szczepienia przeciwko pneumokokom. Systematycznie zwiększmy fundusz na refundację szczepień. W 2019 r. był on w wysokości 50 000 zł, w 2020 r. – 60 000 zł, a w 2021 r. dysponujemy kwotą 80 000 zł. W zeszłym roku łódzka Izba lekarska zakupiła również pulę szczepionek przeciwko grypie, które następnie bezpłatnie zostały rozkolportowane do wszystkich chętnych lekarzy.

Czy Komisja napotyka na jakieś problemy w trakcie swojej działalności?

Bolączką naszej Komisji jest to, że nie możemy dotrzeć do wszystkich lekarzy potrzebujących naszej pomocy, część osób po prostu wstydzi się o nią poprosić. Stąd mój apel do wszystkich lekarzy, a zwłaszcza delegatów, aby zgłaszali do nas takie przypadki, ustnie lub pisemnie. Informacje o udzielanej pomocy są poufne.

Rozmawiała Patrycja Proc

Panaceum 9/2021

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.