Logowanie

Zaloguj za pomocą
PWZ i hasła

Zaloguj przez
profil zaufany

1 lipca 2020

Zmiany w zakresie wystawiania e-recept

Tagi: 

#aktualności

Od 1 lipca br. wchodzą w życie przepisy, które rozszerzają katalog osób uprawnionych do wystawiania e-recept na bezpłatne leki dla seniorów.

Aktualnie uprawnionymi do wystawiania takich recept są:

- lekarz lub pielęgniarka udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej;

- lekarz  posiadający prawo wykonywania zawodu, który zaprzestał wykonywania zawodu i wystawił receptę dla siebie albo dla małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu oraz krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa (recepty pro auctore i pro familiae).

Katalog ten zostanie rozszerzony o:

- lekarza lub pielęgniarkę udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;

- lekarza udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego w związku z zakończeniem leczenia szpitalnego. W takim przypadku recepta będzie musiała zostać wystawiona wyłączenie w postaci elektronicznej.

Mimo zmiany ww. przepisów, faktycznie powyższe rozwiązania będą funkcjonowały dopiero od 1 października 2020 r., przy czym nie jest to termin pewny i może ulec zmianie. Zgodnie bowiem z art. 43a ust. 1b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, każdy uprawniony do wystawienia recepty na bezpłatne leki dla osób powyżej 75 roku życia będzie miał obowiązek zweryfikowania ilości oraz rodzaju przepisywanych takiemu pacjentowi leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Weryfikacji trzeba dokonać pod względem bezpieczeństwa oraz konieczności stosowania wspomnianych produktów przez danego pacjenta, a także wziąć w jej ramach pod uwagę recepty wystawione oraz zrealizowane dla tego pacjenta.

Weryfikacja taka odbywać się  będzie za pomocą usług elektronicznych dostarczonych przez CSIOZ, tj. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w ramach platformy P1.  Jak wynika z Komunikatu Ministra Zdrowia opublikowanego w dniu 24 czerwca 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia, poz. 45, Ministerstwo wdroży elektroniczny system z dniem 1 października 2020 r.  Ministerstwo Zdrowia uzasadnia wprowadzenie weryfikacji potrzebą kontroli dystrybucji leków bezpłatnych.

Brak zapewnienia przez Ministra Zdrowia systemu elektronicznego P1, za pomocą którego ma być dokonywana weryfikacja recept powoduje, iż faktycznie do 1 października br. leki bezpłatne dla seniorów będą wystawiane na dotychczasowych zasadach, tj. przez pielęgniarkę lub lekarza POZ, a ponadto przez lekarza  w ramach recept pro aucotre i pro familiae  w formie elektronicznej albo papierowej.

Począwszy od 1 października 2020 r., gdy zostanie wprowadzona weryfikacja elektroniczna recepty wystawionej na leki bezpłatne dla osób powyżej 75 r.ż., każdy uprawniony do wystawienia recepty  będzie musiał skorzystać z platofrmy P1. Obowiązek ten będzie dotyczyć również lekarzy mający prawo wykonywania zawodu, ale nieaktywnych już zawodowo, którzy wystawiają recepty dla siebie i członków swojej rodziny (pro auctore i pro familiae).  Uzasadnioną jest obawa, że może to stanowić dla wielu, szczególnie starszych lekarzy przyzwyczajonych do recepty pisemnej, barierę nie do przejścia.

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

- ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia

r. pr. Paweł Lenartowicz

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.