Logowanie

Zaloguj za pomocą
PWZ i hasła

Zaloguj przez
profil zaufany

6 sierpnia 2020

OZL korespondencyjnie

Tagi: 

#aktualności

W związku z ogłoszonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii COVID-19, XXXVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi podejmie uchwały w trybie korespondencyjnym. Dopuszcza się również możliwość osobistego głosowania w siedzibie OIL w Łodzi oraz w siedzibach delegatur w Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu, Skierniewicach w godzinach ich pracy. Głosy można oddawać do 11 września 2020 włącznie.

 - Z powodu epidemii termin Okręgowego Zjazdu Lekarzy planowanego na marzec 2020 roku minął bezpowrotnie. Niestety nie możemy spotkać się by przedyskutować aktualne problemy, z jakimi przychodzi nam się zmierzyć, ani zaplanować działania na przyszłość – pisze w liście do delegatów dr Paweł Czekaski, Prezesa ORL w Łodzi. - Ze względu na obowiązujące uregulowania prawne musimy jednak podjąć uchwały, które dotyczą budżetu naszej Izby i zatwierdzić sprawozdania składane corocznie przez Okręgową Radę Lekarską, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowy Sąd Lekarski, a także Okręgową  Komisję Wyborczą i Okręgową Komisję Rewizyjną.

Materiały zjazdowe, w tym karty do głosowania z treścią uchwał oraz regulamin określający sposób ich podejmowania przez XXXVIII OZL zostały wysłane do delegatów za pośrednictwem poczty tradycyjnej. 

Głosowanie polega na wyborze na karcie do głosowania jednej z trzech możliwości ujętych pod każdą z uchwał, tj. "za przyjęciem", "przeciw przyjęciu", "wstrzymuję się od głosu" w ten sposób, że w kratce znajdującej się obok wybranej opcji stawia się znak "X", a wybór potwierdza podpisem w miejscu wskazanym na karcie. 

Karty z oddanymi głosami należy najpóźniej do 11 września 2020 roku włącznie odesłać w załączonych kopertach do Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi, przy ul. Czerwonej 3 (koszt ponosi OIL). Dopuszcza się również możliwość oddania głosów w formie pisemnej w siedzibie łódzkiej OIL oraz siedzibach delegatur w Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach w sposób, o którym mowa powyżej, składając osobiście karty do głosowania, które delegat otrzymał drogą korespondencyjną. 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.